Zdravice ANS pro ND a Národní mládež

Zdravice pro Národní demokracii a Národní mládež

Vážení a milí kolegové z Národní demokracie a Národní mládeže,

čím delší čas spolupracuje politické hnutí Aliance národních silNárodní demokracií, tím více a pevněji jsem přesvědčen o skutečnosti, že tato spolupráce je, řečeno podobenstvím, poctivým soužitím dobrých sousedů.

V této nelehké době, kdy i řada rádoby alternativních subjektů plní funkci a roli „užitečných idiotů“, pracujících pro „cizí zájem“, zůstává jakousi křišťálově čistou vodou pravdy a autenticity právě spolupráce ND a ANS. Je to ona opravdovost idejí Aliance národních sil a Národní demokracie, která polévá živou vodou jinak zcela mrtvý politický prostor.  

Není v tuto chvíli podstatné, zda naplňujeme ideje filosofa Hegela zleva či zprava. V dnešních dnech je společným jmenovatelem naší hodnotové orientace jediné: NÁRODNÍ ZÁJEM.

Dne 28. října si připomínáme vznik společného státu Čechů a Slováků. Tento stát již dnes bohužel neexistuje. Přesto nás cosi i nyní vybízí k oslavě a k trvalému připomínání vzniku státu, jenž byl samostatným národním státem jednoho společného, československého národa.

Významnou osobností při vzniku Československa v roce 1918 byl vedle TGM rovněž Karel Kramář, první československý předseda vlády a vůdčí osobnost tehdejší Národní demokracie.

Síla Karla Kramáře tkvěla nejen v jeho racionálních sympatiích k Rusku, ale také (a to především) v jeho národnědemokratické politické orientaci. Karel Kramář si byl dobře vědom faktu, že každý boj za cizí imperiální zájmy vede k porážce národa. A že musíme propojovat a sbližovat národy slovanské.

Mějme proto odkaz Karla Kramáře na paměti zvláště dnes, kdy hrozí útoky na slovanské národy a kdy zuří všude kolem nás koronafašistické zlo!

S každým dnem však stále silněji cítím, že přijde čas nových národních buditelů!

Buďme proto svorní a nekompromisní tam, kde naším prvořadým úkolem je obrana národních zájmů naší milované vlasti!

 

Srdečný pozdrav Národní demokraciiNárodní mládeži

v úctě posílá

Mgr. Marek Adam,

1. místopředseda politického hnutí Aliance národních sil

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS