Zamítnutí stížnosti ANS a Jednotných na neplatnost voleb do senátu.

Citace z textu:

Navrhovatelé obecně uvádí, že neparlamentní strany, respektive jejich kandidáti, neměli v mediálním prostoru stejnou možnost prezentovat své názory jako kandidáti parlamentních stran. Tento stav je však v obecné rovině v souladu se zákonem, neboť zohledňuje reálné postavení těchto subjektů v politickém a společenském životě.

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že vyváženost a rovný přístup nelze v souvislostech voleb chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž pohledem tzv. odstupňované rovnosti.

To znamená, že každý kandidující subjekt musí dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek plurality, avšak nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či v publicistických debatách, přiměřené jejich politickému a společenskému významu a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě a ke konceptu odstupňované rovnosti.

Stížnost ANS a Jednotných na neregulérnost voleb https://aliancenarodnichsil.cz/…eb/

Usnesení ZDE.

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil