Zaměstnavatelé se testováním dopouští trestného jednání – přečinu Útisku

Zaměstnavatelům, odborovým organizacím

 

Pokyny, jak postupovat při obraně sebe a své rodiny, jsou na konci článku.

 

V Praze dne 7. 3. 2021

Vážení zaměstnavatelé a zástupci odborových organizací,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádná opatření, zejména vedená pod č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, přikazující povinné a plošné testování zaměstnanců a provést jejich vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Tato mimořádná opatření však mohou být v rozporu s platnými právními normami, a to zejména:

  • a) článkem 4 odst. 1) Listiny základních práv a svobod, kdy povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod,
  • b) Všeobecnou deklarací o bioetice a lidských právech z 19. října 2005, zejména článkem 3, 5 a 6,
  • c) § 28 odst. 1) a 3) zákona č. 372 / 2011 Sb. o zdravotních službách,
  • d) § 34 odst. 1) zákona č. 372 / 2011 Sb. o zdravotních službách.

Věc již byla předána k řešení Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme vám poskytnout informaci, že v případě, budou-li své zaměstnance i přes jejich nesouhlas zaměstnavatelé nutit k danému testování, mohou se dopouštět trestného jednání, a to přečinu Útisku dle § 177 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Rovněž příkazem k povinnému testování RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které je v rozporu se zákonem, může být naplněna skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164 odst. 1, 3 písm. c), d), f) zákona č. 40/2009 Sb.

Také, budou-li je dále jakkoliv perzekuovat, nemusí se jednat jen o prohřešek v rámci pracovního práva, ale rovněž se může jednat o přečin Apartheidu a diskriminace skupiny lidí dle § 402 odst. 1) a 2) písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb.

Prosíme proto, abyste k této otázce přistupovali velmi uvážlivě, s ohledem na platné právní normy České republiky i s ohledem na práva občanů a vašich pracovníků.

Děkujeme.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně, v.r.
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda, v.r.
Ing. Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., místopředseda, v.r.
Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., místopředseda, v.r.

 
 

Dokument ke stažení – ZDE [pdf]

 
Tuto výzvu může každý svým jménem poslat svému zaměstnavateli a odborovým organizacím. Doplňte prosím datum a na konci podpis!

Formulace dokumentu za jednotlivou osobu – ZDE [pdf]

Pro vlastní editaci a posílání e-mailem ‒ zde [docx]

 


 

Vážení přátelé,
pokud se nechceme nechat testovat, musíme se sami aktivně bránit, nikdo jiný nás neochrání – nyní musíme jít každý sám „s vlastní kůží na trh“. Jiná možnost neexistuje. Aliance národních sil vám dává do rukou zbraně a náboje pro boj na třetí prioritě řízení, tj. informační válka, a trochu ten boj usměrňuje, abychom postupovali koordinovaně. Použít tyto zbraně ovšem již musí každý sám. Je to účinnější než vidle a cepy, tj. šestá, nejnižší priorita, hrubé násilí, horká válka – na to je deep state dobře připraven a vybaven, tam vyhrát nelze.

Braňme se!!

Podle příslušného zákona je trestná i příprava na neoprávněné odebrání tkání a orgánů. Můžete tedy podat sami za sebe následující Oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán přečin útisku. Zde je formulář:

Trestní oznámení – Útisk.pdf

Vyplňte v záhlaví své osobní údaje, sídlo státního zastupitelství, kam chcete oznámení podat, níže potom jméno pracovníka, který vás nutil k testování (proti němu je trestní oznámení namířeno), název a ičo firmy, ve které pracujete, dole pak podpis ‒ a pošlete sami za sebe toto oznámení příslušnému okresnímu či obvodnímu státnímu zastupitelství.

Pro stažení a vlastní úpravu v textovém editoru:

Trestní oznámení – Útisk.docx

 


 
 

Autor příspěvku: ans

4.2 14 hlasů
Ohodnoťte článek
6 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Nikol Š
Nikol Š
12. 3. 2021 6:36

Dobrý den, jak jste dopadli vy, co jste test nepodstoupili? Dal vám zaměstnavatel výpověď?

Spock
Spock
Odpovědět  Nikol Š
12. 3. 2021 21:03

Ano, neomluvena absence a nasledny vyhazov. Bohuzel obrana zadna neni, nikde se clovek niceho nedovola.

Marcela
Marcela
11. 3. 2021 21:38

Chápu, že se pomáhá zaměstnancům, aby nemuseli podstupovat povinné testy. Ale kdo poradí zaměstnavatelům? Když také nechtějí testování pro lidi? Advokátka Daniela Šenarová se již vyjádřila, že onen „pandemický zákon“, dle ní, vypadá jako účelově zaměřený, a to konkrétně na omezování činnosti podnikatelů a firem, (viz její video „Hledám zákonnou povinnost nosit roušky, respirátor a testovat – 2. díl)
odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=NkgzscZ_1Kg

Od začátku přece jde o totální likvidaci středního stavu, tj. živnostníků, malých a středních firem. Prostě odpovědnost přehodili na zaměstnavatele. Bojí se, že by se lidé jen tak všichni testovat nechodili. A to oprávněně. Lidé teď místo na ty ve vládě, parlamentu a senátu, kdo tyto restrikce a zákony tvoří, začnou nadávat všem podnikatelům… Ti to totiž mají realizovat v praxi, i když nechtějí. Jak dokonalé další rozdělování společnosti do více a více táborů, které jdou jakože „proti sobě“. Zaměstnavatelé přece nejdou proti svým vlastním lidem! Aspoň u těch menších to vždy platilo a platí.
Zatím se testování týká jen velkých firem. Ale postupují v restrikcích stále dál. Je to jen otázka času, kdy to budou chtít hodit i na malé firmy. Kdo firmám poradí? Sankce jsou přece naprosto likvidační. A až nebudou firmy, nebude ani práce pro zaměstnance. Když testování firma neprovede, sankce ji zlikvidují a většina zaměstnanců majiteli vynadá, že je tím připravil o práci a výdělek. Mají hypotéky, není se co divit. Většina již dnes na testy dobrovolně chodí, když je vyzve hygiena. Kdy už česká kotlina začne táhnout za jeden provaz? Věřím sice na zázraky, ale také na vlastní přičinění. Jen, že se ta smyčka utáhla téměř dokonale…

Eva
Eva
10. 3. 2021 18:41

Díky za právní pomoc. Také si myslím, že testování a tím víc očkování zasahuje do integrity člověka a proto nemůže být vynucováno nebo podstoupením těchto lékařských zákroků podmiňován vstup kamkoli (práce, škola, sauna, koncert, …). Jednalo by se o diskriminaci.
Karanténa bezpříznakových osob jen na základě pofiderního testu, jehož spolehlivost nikdo nedoložil, je proti zdravému rozumu. Kromě toho vás hygiena stejně vytrasuje pozdě, takže už je to jedno, buď se onemocnění už projevilo a pak logicky zůstanete doma se léčit a nebo se neprojevilo, a pak můžete dál fungovat a chodit do práce.
Nejsem právník, můžou toto dělat, nebo je nařízení karantény v tomto případě také protiprávní??
Kamarád mi říkal, že musel na testy, protože kdyby nešel, tak bude mít karanténu o týden delší… může hygiena toto nařídit?

Milan
9. 3. 2021 15:35

Super jen tak dál .
Vše je v rozporu s ústavou a chartou lidských práv a svobod. Protože ta firma podniká v zemi , kterou se ta země přijala a má se řídit tímto zákonem .Takže prvně nastudovat ústavu a především chartu a listinu práva svobod , kde člověk je nedoknutelný a to si firmy zapsat do deníčku nebo rovnou můžete jít podnikat třeba do afriky tam tyhle listiny práva svobod země nemají podepsané . Doknutelnost znamená otroctví !