Žádost o prošetření útoku na symboly české státnosti

Policie České republiky                                                                           

Obvodní ředitelství policie Praha 1, Vnější služba, MO Bartolomějská                                                                

Bartolomějská 14, 110 00 Praha 1

Praha 24. 1. 2023

Žádáme o řádné prošetření incidentu, který se stal dne 21. 1. 2023 v Praze během průvodu demonstrantů akce „Plán ČR na 1. místě“, kdy byl zákeřně a zbaběle zezadu napadnut a polit barvami ukrajinské vlajky pan Ladislav Vrabel. Policie tento podlý čin doposud klasifikuje jako přestupek proti občanskému soužití a proti majetku. Domníváme se však, že se jedná o daleko závažnější čin v rámci zákona o veřejném shromažďování. Důvodem je fakt, že byl napaden a zhanoben svolavatel českého veřejného shromáždění. Na hlavě měl čepici s českou trikolorou, na krku šerpu s českou trikoloru a před sebou velký transparent: „Plán ČR na 1. místě“. Jeho zákeřné polití bylo jasnou snahou dvou výtržníků – podporujících Ukrajinu – překrýt české národní barvy barvami ukrajinskými. Jednalo se tedy jednoznačně o politický útok na veřejném politickém shromáždění a o veřejný projev národní nenávisti příznivců Ukrajiny vůči našemu státu. Nebyl to jen útok proti konkrétnímu člověku, ale na symboly české státnosti.

Policie zcela nelogicky nejprve zadržela ochranku pana Vrabela, která se snažila chytit dva výtržníky, kteří pana Vrabela veřejně napadli s poškodili. Drzost a agresivita chování podporovatelů Ukrajiny vůči českým občanům nabývá stále většího rozsahu.

Copak je možné dovolit veřejné terorizování občanů České republiky? Jedná se snad o trend, kdy začnou podporovatelé Ukrajiny chytat na ulicích Čechy a Moraváky a ti, kteří se jim z nějakého důvodu znelíbí začnou polonahé připoutávat veřejně ke stromům a sloupům a pak je začnou bít – stejně, jako to dělají na Ukrajině?

Copak v naší zemi stačí k trestnímu stíhání ozdobené chlebíčky anebo namalovaná tykadla, ale veřejné polévání lidí barvami vlajky Ukrajiny a zneuctění symbolů české státnosti je jen přestupek proti občanskému soužití? Oba výtržníci provokovali pokojnou demonstraci – stejné chování jako v ve třicátých létech v nacistickém Německu. Žlutá a modrá teď bude už všude? Budou se těmito dvěma barvami polévat lidé – ti nepohodlní?  Kdo tímto způsobem projevuje svůj názor? Čeští vlastenci rozhodně ne. Podlost, zbabělost a zákeřnostto je  „hrdinstvím“ podobných výtržníků. Ale projeví se jen tehdy, když mají jistotu, že jejich čin bude účelově přehlížen anebo bagatelizován.

Žádáme proto o řádné prošetření tohoto šokujícího incidentu a o sdělení výsledků vyšetřování. Snímky a video přikládáme. 
 

 

 

 

Předsednictvo Aliance národních sil

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS