ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ OHLEDNĚ LIKVIDOVANÝCH ZÁSOB EXPIROVANÝCH ROZTOKŮ

Pane ministře!!!

V našich mainstreamových mediích proběhla informace o likvidaci očkovacích látek, které měly zabránit šíření a těžkému průběhu infekce Covid 19, a to ve výši 7 MILIARD KČ!! Další dávka k likvidaci prošlých očkovacích látek, má být údajně rovněž ve výši dalších 7 miliard Kč.

Domnívám se, že ČR vznikla nemalá škoda, kterou někdo způsobil. Našim mainstreamovým mediím nevěřím, proto žádám informace přímo od kompetentních osob., což jste v tomto případě Vy.

  • – jaké množství nakoupených očkovacích roztoků bylo, či bude likvidováno???
  • – jaké šarže??
  • – jaký výrobce??
  • – nepochybně někdo uzavřel kontrakt, kdo uzavřel takto nevýhodný kontrakt, kdy nakoupené množství, evidentně několikanásobně převyšovalo možné upotřebitelné množství???
  • – kdo uhradí vzniklou škodu ??? pracuje se na šetření vzniklé škody???
  • – podporuji rovně INICIATIVU 21, kde přední lékaři, lékárníci Vás žádají o odborné odůvodnění další propagace tzv. očkovacích látek. Z vlastní zkušenosti, z mé praxe, Vám mohu doložit, desítky závažných zdravotních komplikací po očkování danými látkami /kardiální, IM, cévní CMP, neurologické poruchy, včetně jednoho susp. úmrtí. Vše řádně doložené, zdokumentované a odeslané na SUKL.

Pracuji jak PL již 32 let a špatným rozhodnutím jsem státu způsobil nemalou škodu, ve výši 5 959,00 KČ. viz přiložený doklad z OSSZ Litoměřice. Škodu jsem již uhradil. Za svá rozhodnutí nesu právní i finanční odpovědnost a totéž očekávám a vyžaduji od státních úředníků.

Žádám informaci na základě zák.  106/ 1999 Sb. právo na informaci.

 

DOPORUČENĚ

 

Litoměřice dne 12.12.2022

MUDr. Ilja Baudyš, LITOMĚŘICE

Adresát:

prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc, MBA EBIR

ministr zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí 375/4

P R A H A    2      128 01

 

 

Autor příspěvku: ANS