Vztahy s Moskvou jsou úmyslně poškozovány určitou částí české elity

Ve vztazích s Ruskou federací přebírá ve státní správě iniciativu Bezpečnostní informační služba (BIS) a Andrej Babiš ví, že jí musí nechat volné pole působnosti a přizpůsobit se jejím zpravodajským závěrům, byť by byly jakkoli podivné a nepodložené.Česká vláda totiž BIS neřídí a BIS nepracuje pro českou vládu (nejenom tato kauza tuto skutečnost potvrdila). Premiér Babiš si moc dobře uvědomuje, že je zde vyšší moc ve formě západní mocnosti, kterou je z jeho pohledu nutné uznávat, a proto už jednou prohlásil, že je potřeba respektovat požadavky zpravodajských služeb, přičemž myslel především požadavky BIS.

BIS ve své klamné operaci cílila na oklamání veřejnosti, novinářů a také výkonných politiků a zákonodárců (i když u členů vlády je to trochu jinak – více dále v textu). To jsou ty skutečné cílové skupiny, mezi které nemohla patřit ruská komunita. Proto se nemohlo ze strany BIS jednat o žádnou zpravodajskou hru, ale jen o klamnou operaci. BIS navíc pro vedení zpravodajské hry nemá potřebné zpravodajské schopnosti ani řízené lidské zdroje*, které jsou potřebné pro „napojení“ na cizí zpravodajskou službu, aby mohla být taková hra zahájena (viz také termín ofenzivní kontrazpravodajství*, který se zpravodajskou hrou souvisí). Zpravodajská hra mezi dvěma službami je vysoce utajovanou činností, kdežto klamná operace s cílem ovlivnit vnímání veřejnosti, novinářů a politiků hojně využívá pro naplnění svého cíle sdělovací prostředky. Kromě toho je zpravodajská hra dlouhodobější záležitostí, jenže tato zpravodajská fraška v podání BIS skončila během pouhých 40 dnů. Ale jak už jsme dříve uvedli, chápeme, že termín zpravodajská hra je novinářským stereotypem se snahou o atraktivnost, avšak z hlediska působení zpravodajských služeb se jedná o nesprávné označení a posouvání práce BIS na vyšší úroveň, kterou BIS svými pochybeními rozhodně nedosahuje.

A nyní se již seznamme s fakty, kterých si dosud nikdo nepovšimnul, natož aby je v rámci celé kauzy zdůraznil. K těmto faktům patří i to, že moderátor České televize Václav Moravec znal jednu informaci o několik dní dříve, než ji zveřejnili rádoby investigativní novináři. V navazujícím produktu 12085 rozebereme obsah Babišova prohlášení k vyhoštění dvou ruských diplomatů a proč se toto prohlášení konalo zrovna v pátek. Dále vysvětlíme, proč byla klamná operace BIS nepřipravená, hrozně překombinovaná a jaké skutečnosti odhalují to, že závěrečná fabulace* o vnitřním boji ruských diplomatů byla stejnou smyšlenou zpravodajskou historkou* jako historka o diplomatovi s toxiny ricin a saxitoxin. A v neposlední řadě doplníme, jaký nesmysl (už několikátý) uvedl novinář Ondřej Kundra, když s ním Česká televize po pátečním projevu premiéra vedla rozhovor.

 

Zdroj zde: Server Exanpro

 


 

Ano, národa se nikdy nikdo 30 let neptal!
Od sametové frašky nazývané nepochopitelně revolucí.

  • Neptal se na rozbití společného státu,
  • neptal se na přístup do NATO,
  • neptal se na souhlas s válkou proti bratrské Jugoslavii,
  • neptal se na souhlas s otroctvím Lisabonu
  • neptal se na souhlas s přijímáním migrantů a muslimů do země,
  • neptal se na souhlas s rozkrádáním země a národního majetku,
  • neptal se na souhlas s církevními restitucemi a protektorátními restitucemi, atd.

 

Aniž se ptal na ukradení sochy maršála Osvoboditele, vztyčení habsburského mariánského sloupu a vztyčení vlasovského patvaru… anobrž na beztrestné řádění politických kanálií v republice.

 

Náš lid slouží od počátku sametového převratu jako křoví zájmům nevolených samozvaných elit. Pak to končí vyprovokovaným nepřátelstvím k našemu Osvoboditeli.

Náš lid to nikdy nepřijme. Lid neuznává škůdce, zrádce a kolaboranty.

„Češi to nepotřebují. Myslím si, že obyvatelstvo, lidé v té zemi, mají v první řadě právo rozhodovat a vytvářet si svůj vnitřní vztah k Rusku, k lidem, kteří žijí v naší zemi, k jeho agendě. Nikdo se jich však neptal,“ řekla Maria Zacharovová, mluvčí ministertsva zahraničí RF.

ZDROJ: Server Sputnik

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, Spol. L. Svobody Brno

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil