Vzpomínka na 1. máje…

Vážení a milí přátelé,

jako kluk jsem prožíval máje v protektorátu. Na nic se tehdy nevzpomínalo. Lidé mlčeli, žili ve strachu, strachovali se o svůj život. Až po válce občané vyvěšovali československé vlajky, které jsem tehdy ještě neznal, vyhrávali na harmoniku, sázeli lípy, radovali se. Ač jsem jako kluk mnohé nechápal, radoval se také, protože se radovali i rodiče a vedli mě k místům, kde občané vysazovali lípy, kde byl kulturní program. Otec na cestě k našemu stavení vysázel také 2 lípy. Stojí dodnes. Jsou vzrostlé, je jim přes 74 let. Připomínám často tu krásnou chvíli kdy otec lípy vysazoval. Říkal, že je to náš národní strom, že se vysazuje na počest osvobození vlasti, svobody. Od té doby chovám k lípám úctu. Trhám lípový květ na čaj, suším květy na zimu. Čaj z květu pomáhá při nachlazení. Lípy mám rád, obvzláště ty, které sázel otec.

Po válce byly všechny májové dny krásné, zvláštní, příjemné, radostné. 1. máj, 5. a 9. květen, dny vzdoru proti fašismu a osovobození Rudou armádou. Den matek. Pravidelně jsem ve škole společně s ostatními a řídícím učitelem vyráběl skládačku s texty mamince. Pak 27. máj kdy od nás z obce odjela v roce 1945 rumunská vojska a u nás skončila 2. světové válka. Tehdy byla v obci velká oslava a všichni se radovali, tancovali.

Jako starší jsem chápal máj jako lásky čas. Vyhledával verše našich básníků s motivy lásky, nebo vhodnou třešeň k políbení s dívkou, kterou jsem miloval. Měsíc máj byl vždy tím nejkrásnějším měsícem. Žádný únorový Valentýn. Navíc není náš. Kdosi nám stále vnucuje, abychom přijímali něco cizího, z jiného prostředí. Máj vždy byl naším měsícem lásky a snad zůstane. Měsíc máj je měsícem našeho osvobození, nového života, který začal 5. a 9. května 1945! U nás v obci 27. května 1945!

Letos se 1. máj slaví již po 129. S nostalgiií vzpomínám na všechny 1. máje, u kterých jsem byl jako účastník. Vždy byla krásná atmosféra, radost, spokojenost. Lidé se setkávali, bavili, povídali, někdy i nadávali. Přes různé problémy, nepochopení, průvod ale vždy vyjadřoval jakousi spontánnost, víru, přesvědčení, spokojenost. Pravda v průvodu nekráčeli žádní boháči, kteří přišli ke svému bohatství neslušnou cestou. V průvodu kráčeli ti, kteří poctivě pracovali, slušně vydělávali, měli za co žít, radovali se, byť nehýřili přemrštěným bohatsvím. Byly to krásné chvíle, na které se nezapomíná. Socialistická společnost byla spravedlivá.

Malé zamyšlení před příchodem májových dnů posílám i vám. Posílám májový pozdrav! Věřím, že si užijete májové dny v lásce, v pohodě. A třeba i v pokročilejším věku najdete vhodnou třešeň, která bude svědkem vaší trvalé lásky, spokojenosti. A určitě si připomeňte povstání našeho lidu 5. května a naše osvobození před 74 lety.

Srdečně zdraví

Rudolf Hegenbart

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil