VZOR trestního oznámení pro ublížení na zdraví – nošení respirátorů

Skupina lidí z Českých Budějovic podala dne 24. 3. 2021 Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu Těžké ublížení na zdraví podle § 145 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., v důsledku nařízení o nošení roušek a zvláště respirátorů, a to konkrétně na všechny tři ministry zdravotnictví od počátku nouzových stavů, tedy Adama Vojtěcha, Romana Prymulu a Jana Blatného.

Jsme přesvědčeni, že dlouhodobé nošení roušek a zvláště respirátorů poškozuje lidské zdraví v důsledku
 - snížení hladiny kyslíku v krvi
 - zvýšené koncentrace CO2
 - opětovného vdechování virů a bakterií

Zvláště na děti a mladou generaci může být nepříznivý vliv fatální a může se projevit i po mnoha letech.

Není dostatečně doložen účinek roušek pro zabránění šíření viru a už vůbec není doložen a zhodnocen nepříznivý účinek dlouhodobého nošení roušek a hlavně respirátorů.

Představte si, že by někdo přišel s tím, že z nějakého důvodu zabraňuje šíření viru třeba cigaretový kouř. Pak by nás tedy nutili kouřit, a to i děti, abychom zabránili šíření epidemie… Důsledky na lidské zdraví si zhodnotí každý sám.

Každý rozumný lékař, který ještě nerezignoval na Hippokratovu přísahu, musí přiznat, že dlouhodobé nošení roušek škodí zdraví. Argument, že lékaři také nosí roušky, je lichý. Za prvé nenosí respirátory…, za druhé se nepohybují a za třetí sami přiznávají mnoho problémů. Existují studie, které dokazují, že nošení roušek nesnižuje procento infekčnosti u operací.

Měli bychom si uvědomit, že příkaz nošení roušek a respirátorů je opravdu trestným činem a pokusem o těžké ublížení na zdraví. Nošení roušek a respirátorů by mělo být založené na dobrovolnosti.

Možná by se k nám chtěl někdo připojit a také podat trestní oznámení – dokud nám to ještě zákony umožňují.

Skupina občanů z ČB

 
 


 

Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích
Goethova 2
370 21 České Budějovice

 

V Českých Budějovicích dne 23. 3. 2021

 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

pro podezření ze spáchání trestného činu Těžké ublížení na zdraví, § 145 – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v souvislosti s nařízením nošení ochranných pomůcek dýchacích cest (roušky, respirátory), a to celoplošně na populaci České republiky, se zvláštním přihlédnutím na děti do 15 let a těhotné ženy.

 

Oznamovatel: … (doplnit)

 

Přílohy:

Jednotlivé důkazy:

 • 1. nařízení vlády České republiky od data prvního nouzového stavu (12. 3. 2020) minimálně do data podání trestního oznámení (23. 3. 2021), v nichž se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory)
 • 2. nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů) je nařízeno bez řádného zdůvodnění nezbytnosti tohoto opatření, vědeckého doložení jejich účinnosti a hlavně bez zhodnocení negativních účinků jejich dlouhodobého nošení na lidské zdraví
 • 3. nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů) je dle vyjádření mnoha odborníků velmi rizikové a poškozuje zdraví celé populace. Dýchání je základní životní funkce a narušení tohoto přirozeného procesu má velmi neblahý vliv na organismus. Hlavním problémem je nedostatek kyslíku, opětovné vdechování virů a bakterií a zvýšená koncentrace CO2.
 • 4. použití ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů) není konkrétně specifikováno s ohledem na skupinu obyvatel, délku užití prostředku, teplotních, vlhkostních a jiných podmínek
 • 5. nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů) je určeno pro všechny osoby bez ohledu na jejich aktuální zdravotní stav nebo jejich zdravotní minulost, v seznamu výjimek chybí případy, kdy z hlediska zdravotního stavu je nošení respirátorů přímým ohrožením jejich zdraví
 • 6. v důsledku nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů) dochází k oslabování imunitního systému osob, které prostředky nosí, což v konečném důsledku vede k rozšiřování nákazy

I. Podání trestního oznámení

V souladu s ustanovením § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, tímto podáváme trestní oznámení na
ministry zdravotnictví, kteří vykonávali funkci v daném období od 12. 3. 2020 do minimálně 23. 3. 2021, jmenovitě:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch (ministr zdravotnictví od prosinec 2017 do 20. září 2020),
 • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (ministr zdravotnictví od 21. září do 29. října 2020),
 • Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (ministr zdravotnictví od 30. října dosud),

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (dále jen „trestní oznámení“), neboť z jejich níže specifikovaného jednání lze dovodit, že se dopustili jednání nesoucího znaky skutkové podstaty trestného činu.

II. Vylíčení důležitých skutečností

Vláda ČR na návrh aktuálního ministra zdravotnictví vydala opakovaně nařízení povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů), bez dostatečného vědeckého zdůvodnění a bez zhodnocení negativních důsledků.

Důkaz:

 • 1. Povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (roušek, respirátorů) začala 19.3.2020 a s různými přestávkami trvá dodnes.
 • 2. Současné vyhlášení nouzového stavu, Usnesení vlády č. 214 s účinností od 1.3.2021 opět zavádí celoplošnou povinnost všem osobám nosit dokonce respirátor (vždy bez výdechového ventilu) např. FFP2, KN95. Tyto respirátory primárně určené pro industriální využití dramaticky zvyšují riziko poškození zdraví.
 • 3. Alarmující je odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 19.8.2020, kdy na otázku č.4 – zda existuje studie zkoumající dopad dlouhodobého nošení roušek na zdraví občanů, následovala odpověď: Ministerstvo nedisponuje a ani není dle zákona povinno disponovat uvedenou studií.
 • 4. Studie dokládající neúčinnost chirurgických roušek
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1853618/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20575920/
  Masky a respirátory nefungují jako prevence šíření respiračních onemocnění
  https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy
 • 5. Vyjádření mnoha odborníků hovoří o tom, že nedostatek kyslíku, hypoxie, vede k překyselení krve a organismu, což může vést v krátké době až k rakovinotvorným procesům (MUDr. Warburg, Prof. Christian Perronne, Dr. Cowan).
 • 6. Vyjádření prim. MUDr. Pavly Nykodýmové ze dne 25. 9. 2020 – Jsem zásadně proti plošnému nošení roušek, poškozuje to pacienty na zdraví. Dýchají si zpět vlastní bakterie, zvyšuje se jim CO2 v krvi s následným vážným poškozením zdraví. Lidé s chronickým onemocněním horních a dolních dýchacích cest by měli být jako první zohledněni ve výjimce. Místo toho jsou si nuceni i nadále, pod hrozbou trestů a pokut, likvidovat své zdraví.

III. Vylíčení dalších podezřelých okolností

 • 1. Rozhodnutí pražského městského soudu zrušilo opatření o nošení roušek k 20. 11. 2020 kvůli nedostatečnému odůvodnění. Vláda okamžitě vydala nové opatření kde odůvodnění nošení roušek opět chybělo.
 • 2. Nejednoznačná a rozporuplná stanoviska odborníků (textilní roušky, chirurgické roušky, zavržení roušek, dvě roušky na sobě, jen respirátory…).

IV. Závěr

Z uvedených skutečností je zřejmé, že téměř každý občan byl za dobu platnosti vyhlášeného nařízení, které stále trvá, nucen podrobit se nošení roušek pod hrozbou znemožnění pracovat, studovat, pod hrozbou sankcí a odmítnutí služeb, a tím byl a je poškozován na svém zdraví.

Ze všech výše uvedených důvodů žádáme o zahájení úkonů trestního řízení a zároveň žádáme ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu, aby nás státní zástupce do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.

 
 

Dokument:Trestní oznámení – ke stažení a vlastní editaci [docx]

 


 
 

Autor příspěvku: ans

5 1 hlas
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
aleš
aleš
13. 4. 2021 22:38

podmínkou je bydliště v ČB?

Viktor Šrámek
Viktor Šrámek
12. 4. 2021 22:38

Souhlasím s vámi. Jenže velká většina lidí si stále nepřipouští nebo neuvědomuje, že stojíme proti dobre organizované z popela vstanuvší stvůře fašismu a velmi štědře podporované mocnými nadnárodními elitami tohoto Světa. Jejich cílem je nastolit konečné řešení, takové, které se nepodařilo fašistickým zrůdám v období 1920 až 1945. A to nastolit naprostou totalitu nad národy celého světa za pomoci vědy a průmyslu. Velmi důležité v této době je třeba rychle širokou veřejnost mediálně seznámit s pomocí dosud svobodných médií co je ten zrůdný fašismus, jak prorůstà do politiky a státní moci, kde ničí demokratické ústavy opírající se o listinu lidských práv a svobod.