VZKAZ

PŘEDEVŠÍM VŠEM PŘEDÁKŮM A VŮDCŮM OPOZIČNÍCH STRAN A HNUTÍ (VY SOUČASNÍ VLÁDNÍ ZAPRODANCI URČITĚ TOTO NEČTĚTE, STEJNĚ BYSTE NECHÁPALI), a také všem běžným lidem, kteří chtějí vědět, co se to u nás a ve světě děje, jaké to vlastně procesy probíhají a kdo je ze zákulisí řídí.

Právě dočítám už po několikáté „Mrtvou vodu“ a opět mi při jejím čtení nově docvaklo spoustu nových věcí, naskočily příklady ze života a souvislosti s právě probíhajícími procesy. Bylo by mnoho citátů z knihy, které jsem při čtení chtěl uveřejnit, ale jen bych vytvářel další kaleidoskop. Kdo chce, ať si přečte tuto knihu v celém jejím kontextu. Čtení to není lehké, ale v současné době jsou vědomosti v knize obsažené nezbytné!!! Čtěte i ostatní knihy Koncepce společné bezpečnosti a věřte, že ani těm nejchytřejším z vás jedno přečtení určitě stačit nebude! Chce to odhodlání a velkou snahu.

Sleduji všechny veřejné tváře opoziční scény a vím, že úplně všem schází vědomosti KSB. Některým částečně a některým zcela. Uvědomte si, že ani na silnici nemůžete vyjet bez dostatečných znalostí Pravidel silničního provozu a stejně tak dnes nemohou obyčejní občané a zvlášť ti, kteří se chtějí stavět do jejich čela, žít bez znalostí zákonitostí v řízení sociálních supersystémů, které jsou vyloženy  /a naleznete pouze v jednom zdroji/  v knihách Koncepce sociální bezpečnosti a DVTŘ. V židovské kultuře existovala řadu staletí Kabala. V ní jsou uložené tzv. ezoterické vědomosti, které vládnoucí elita dřívějších dob tajila před lidmi a pomocí nichž byl lid řízen. https://rumble.com/v1y1jfu-president-sberbank-hermann-gref-zapomnl-e-je-v-pmm-penosu.html 

(„Znalosti znamenají moc ! Berte tuto moc do svých rukou“)

 Vědomosti sepsané v KSB jsou ve své podstatě tyto starověké vědomosti, ale v moderním hávu a sepsané novou terminologií, pojmovým aparátem. Abyste texty knih pochopili, je potřeba si nejprve tuto terminologii, pojmový aparát, osvojit. Tyto vědomosti jsou na rozdíl od Kabaly dány k dispozici všem! Lidem, kteří si je mohou osvojit, každý v míře svých schopností a chápání. Stejně jako ta výše zmíněná Pravidla silničního provozu.

( „Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů.“)

Knihy KSB a DVTŘ jsou k dispozici zde:

https://www.zakazanevzdelani.cz/

https://www.ksbpress.cz/

https://torden.sk/

a videa, sledujte jedno po druhém od spodu zde:

https://odysee.com/@boniecek:c?view=content

 

Přidám ještě několik citátů:

„Koncepce je potřebná k tomu, aby člověk byl schopen sám správně analyzovat tendence v politice, události ve světě a reagovat na ně. Informovaný člověk je zároveň i připravený. Stačilo by, aby aspoň 10 procent ve společnosti bylo seznámeno s KSB a manipulování veřejnosti už by nebylo tak snadné. Proto je třeba šířit KSB dál, doporučovat známým a ještě jednou,  mimochodem, učit se rusky /pořád lepší, než činsky?/.  – KSB je o informační a sociální bezpečnosti jedince!“

Každodenní životní starosti, práce, vyčerpá drtivou většinu lidí. Jejich mysli jsou plné životních problémů, při jejichž šumu většina lidí jednoduše není z psychologické stránky schopná osvojovat si nové vědění, přehodnotit minulost, své myšlení a naděje do budoucna. Pokud je tlak životních okolností z člověka sňat, pak mu zůstane volný čas, kdy si může osvojovat nové vědění, přehodnotit své předchozí představy o životě, přehodnotit své plány pro budoucnost“.

 

„Učte se, studujte a vzdělávejte ku prospěchu svému, svých dětí a své rodiny. Čtěte knihy KSB!

 

„Každý v míře svého chápání pracuje sám na sebe /své zájmy a svou rodinu/ a v míře nechápání na toho kdo chápe víc“ !

Na závěr mě napadá ještě jeden citát cílící na ty lenivé, kteří si nové vědomosti osvojovat z různých důvodů nechtějí.

„Dej oslovi housle, hrát se nenaučí“ – ani když jsou to stradivárky.

Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení, to jsou ty stradivárky!

 

Josef Beneš

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS