Vzdělání je společenským statkem

Vzdělání je dominantně SPOLEČENSKÝM STATKEM. Jako takové má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Měřítkem efektivity jejich vynakládání pak musí být hlavně uplatnitelnost. Smyslem vzdělávání nejsou certifikáty, ale praktická využitelnost.

Vzhledem ke své podstatě nemůže být vzdělání chápáno jako klasické ZBOŽÍ. Tržní přístup zde vede k vytváření dědičné chudoby, neúměrnému růstu sociálních nákladů (včetně bezpečnostních rizik), stagnaci národního hospodářství a rozpadu společenské soudržnosti jako celku.


Autor: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Publikováno: 8.9.2018.


Vzdělávání není jen základním nástrojem individuální, ale i celospolečenské prosperity. Je také rozhodujícím prostředkem sebereprodukce společnosti. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje její soudržnost, formuje její hodnoty (morálku) a zajišťuje její budoucí přežití.

Z toho logicky vyplývá, že vzdělávání není zdaleka jen nahodilou individuální cestou osobního růstu, ale v zásadním smyslu systémem, který kombinuje osobní a celospolečenské zájmy. Proto také (i v době rozmachu informačních technologií) jeho páteří stále zůstává klasická institucionální forma – školství. Jeho posláním je (zejména v oblasti základního a všeobecného vzdělání) působit na jedince tak, aby byl schopen UČIT SE.

Tímto nepominutelným obecným základem vzdělání je také dána zjevná nezastupitelnost lidského faktoru (učitele) ve školství. Cesta Tarzana či Mauglího je pedagogicky nesmyslná – člověka mohou vychovat zase jen lidé (v prvé řadě samozřejmě rodiče). To také vymezuje i místo informačních technologií v procesu vzdělávání se – úspěšně fungují až jako návazný zdroj informací.

 

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil

 


Autor příspěvku: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Předsedkyně ANS
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jaroslav Drobný
Jaroslav Drobný
11. 9. 2018 14:34

Vzdělání musí být na všech stupních dostupné všem a tudíž být zdarma!!! A to včetně učebních pomůcek přinejmenším na základních a středních školách (učilištích). A následně je pak třeba zajistit, aby zejména absolventi vysokých škol neodcházeli do zahraničí. Pokud tam odejdou pracovat, ať zaplatí za své vzdělání. Vzdělání je společenským statkem a kdo ho zdarma dostane, musí ho také pro společnost uplatnit!!