Vyzvěte své zastupitele, aby sundali ukrajinské vlajky z městských budov

Přátelé, toto může udělat každý z nás jednotlivě. Obraťte se na své zastupitele v obcích, na poslance, na vládní úřady atd. a požádejte je, aby svěsili ukrajinské vlajky z městských a státních budov. Přikládáme vzory dopisů, abyste se mohli inspirovat. 

Zákon vychází z toho, že se vždy hovoří o tom, že vyvěšujeme státní vlajku buď samostatně, či spolu s jinými vlajkami a to za určitých pravidel.

O vyvěšování samostatné vlajky jiného státu se tam nehovoří, neboť takovou hloupost a podlost zákonodárce vůbec nepředpokládal. Obecně, podle mezinárodní vlajkové etikety, není vhodné vyvěšovat samostatně vlajku cizího státu na vlastním území, aniž by byla společně s tím vyvěšena domácí státní vlajka!!!!! Cizí vlajka totiž značí dobyté území. Na dobytém území jsou vždy vyvěšeny jen vlajky dobyvatele! Vyvěšení pouze cizí státní vlajky se de facto považuje za označení exteritoriality (tedy mimo teritorium, mimo naše území).
Vzor dopisu na městské zastupitele:

 

Další vzor zde:

https://aliancenarodnichsil.cz/…cr/

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS