Výzva k zahájení občanské neposlušnosti podle článku 23 Listiny základních práv a svobod

Motto: Kdo se nepostaví zlu, je jeho spolupachatelem!

 

Čl. 23 Listiny základních práv a svobod

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.

 
Par 31 zák. 240/2000 Krizový zákon

(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

 
Zdraví je stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody (definice zdraví podle WHO).

 
  Využijme znění Ústavy a zákonů a odmítněme tyranii diktovanou naší vládou, poslanci a médii a vraťme se k normálnímu přirozenému způsobu života.

  1. Sundejme roušky a nadýchněme se svěžího čerstvého vzduchu
  2. Otevřme školy, drobné podniky, restaurace, bary, divadla, kina…
  3. Ignorujme nesmyslné testování, trasování, karantény a očkování vynucované silou strachu
  4. Důvěřujme vlastnímu tělu, podporujme svůj imunitní systém
  5. Chovejme se k sobě jako lidé s láskou, úctou a respektem, diskutujme, hledejme si pravdivé informace o falešné údajné pandemii

 
Vyzýváme :

  1. Politiky a média, nechť okamžitě přestanou strašit lidi a začnou pravdivě a objektivně informovat o skutečné podstatě byznysu jménem Covid-19 a strategii Great Reset prosazovanou nadnárodními globalistickými složkami.
  2. Lékaře a zdravotnický personál, aby pravdivě informovali o všech rizikových aspektech vakcinace proti Covid-19, včetně skutečnosti, že se jedná ve smyslu Norimberského kodexu o pokus na lidech. Informujte rovněž o hrozivých vedlejších účincích a úmrtích, která nastávají po očkování proti Covid-19.
  3. Ředitele škol a pedagogy, aby otevřeli školy a umožnili výuku těm dětem, které mají zájem chodit do školy.
  4. Příslušníky silových složek, aby žádným způsobem nezakročovali proti lidem, kteří poklidným nenásilným způsobem uplatňují svoje ústavní právo na odpor. V případě, že obdrží rozkaz k zásahu, aby jej neuposlechli a v krajním případě i ukončili svoje působení u ozbrojených složek, pokud se tyto postaví proti lidu.
  5. Každého, kdo je nucen svým zaměstnavatelem k systémem vynucovaným opatřením proti lidu, aby opustil své zaměstnání a našel si jiný poctivý způsob obživy.

 
Za žádných okolností se nenechejme vyprovokovat k projevům násilí. Hromadné nepokoje, chaos a občanské války je to, o co jde těm, kteří stojí v pozadí a manipulují mediálním a politickým prostředím.

 
Praha 29. 1. 2021

Jiří S., platforma ochrany přirozeného lidského práva

 
 

Text výzvy ke stažení – ZDE [pdf, 46kB]

 

Leták 2xA5 str.1 – k vytisknutí

Leták 2xA5 str.2 – k vytisknutí

 


 
 

Autor příspěvku: ans

4.9 14 hlasů
Ohodnoťte článek
7 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Marsi
Marsi
2. 2. 2021 22:47

S výše napsaným textem, lze pouze souhlasit.
Jenom pozor, při pořádání demonstrací, ať neuchvátí
moc zase ti nesprávní, kteří se už nemohou dočkat…..

Wendy
Wendy
31. 1. 2021 21:16

Pane Sobkiewiczi, dobrý den. Bylo by to skvělé, kdyby to šlo tak jednoduše, nicméně podle českých zákonů zdraví chápeme jako stav, který umožňuje člověku uspokojovat jeho tělesné, duševní a společenské potřeby, tedy funkce biologické, psychické a sociální. Já jsem taky proti tomuto stavu, který aktuálně trvá. Ovšem použít definici podle deBillem Bránou placené WHO, těžko bude mít relevantní váhu, když na jejich stránkách jsem za minulé dva měsíce zaznamenal změnu v jejich pojmech o 100%, viz třeba získaná imunita najednou neexistuje a bude nutné očkování na všechny virové nemoce. Je celkem k podivení, jak takové dvě takové organizace jako CDC a WHO, placené prakticky identickou sortou lidí, publikují tak protichůdné názory… Jediným čím by šlo asi operovat je (a jedná se pouze o roušky) Nařízení vlády č. 361/2007, jež stanovuje pro práci max hodnotu 9000mg CO2/m3 a Vyhl. 20/2012 Sb.o požadavcích na stavby, která stanovuje max hodnotu tuším na 2700mg CO2/m3. Pod rouškou se může hladina CO2 zvednout až na cca 100 000mg/m3 (samozřejmě krátkodobě, protože v delším horizontu člověk ztrácí vědomí již někdy při koncentraci 70 000mg/m3.
To jen pro zajímavost, sám taky pátrám po něčem, co by nám mohlo všem pomoci, nicméně nakonec asi nejlepší a nejjistější volba budou volby a zastupitelé, jež zastupují vůli a zájmy lidu a ne zájmy organizací a společností, u nichž když se podíváte k podstatě, vidíte pouze dvě světově známá jména.
Přeji mnoho úspěchů.

Jiří Sobkiewicz
Jiří Sobkiewicz
Odpovědět  Wendy
4. 2. 2021 20:13

V tom případě jsme ve shodě (ohledně definice zdraví z českých zákonů) a je možné opět zůstat pouze u par. 31 odst 4 zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení a odmítnout s poukazem na vlastní zdraví jakýkoliv zákaz vyhlášený vládou po dobu nouzového stavu, a to včetně zákazu poskytovat maloobchodní prodej a služby. Naprosto jednoznačně !
Navíc pokud začnete studovat příslušné paragrafy, tak zjistíte, že podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám nebylo zakázáno zavřít jejich provozovny a není jak je potrestat za nedodržení tohoto zákazu. Stačí jen sledovat příslušné paragrafy. Je to trochu spletité, ale je to tak ! Tudíž výzva trvá – pojďme normálně žít !

Zlatica Jurišová
Zlatica Jurišová
31. 1. 2021 19:37

Pravdive, ďakujeme, aplikujte i na Slovensku, sme jeden štát protizákonné rozdelený.

Martin
Martin
30. 1. 2021 6:35

dnes když chce člověk nesouhlasit a hlavně odmítat vládní zhovadilosti,tak aby měl hodně peněz na armádu právníků.protože v tom pralese psaných zákonu se obyčejný člověk ztratí a ani neví co tím chtěl autor zákona říct.

Jiří Sobkiewicz
Jiří Sobkiewicz
Odpovědět  Martin
30. 1. 2021 15:27

Netřeba armáda právníků, stačí tento jediný paragraf, selský rozum, pevný postoj a vůle žít jako člověk.

Jiří Sobkiewicz
Jiří Sobkiewicz
29. 1. 2021 23:59

Jen pro jistotu přidávám, že pokud budete chtít postupovat v souladu se zákonem a odmítat jakékoliv nařízení vlády ČR v době nouzového stavu, je třeba vyjít ze znění zákona 240/2000 Sb. (zejména par. 31, odst. 3 a 4 je dobré znát) – viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240 a v každém případě vždy odmítnout pokutu a trvat na projednání v rámci správního řízení.