Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 3. díl

Tento článek je 3. díl série Výklad V. V. Pjakina. Dosud vyšlo dílů 3

 

6/ Islamizace Evropy

Celý ten obrázek se Středozemním mořem, jak se tam plaví na kdejakých vratkých bárkách a člunech, to je jenom obrázek pro média. Reálně všechny ty takzvané běžence prostě organizovaně převážejí a mnohým tu cestu platí. Přijíždějí vlaky, autobusy loděmi, normálními loděmi, je to všechno organizované. Není to tak, jak to předvádějí. Pouze takovým způsobem je možné najednou, okamžitě zaplnit Evropu takovou masou. Proto když v Turecku zablokovali autobusové nádraží, vyvolalo to takové problémy, že se to hned objevilo v Euronews. To je také ukazatel toho, kdo a jak vše organizuje. Celou dobu ti běženci seděli v klidu v Turecku a najednou se všichni hnuli.

A proč je nutné nahradit původní evropské obyvatelstvo Araby a černochy? Způsobí to ztrátu kvalifikovaných kádrů, sníží kvalitu řízení?

Každé etnikum v Evropě má svou specifickou kulturu. Každý stát. Existují tam proto i různé státní zájmy. Aby se to všechno narušilo, aby se tím ty státy neodlišovaly, je třeba zředit… (jejich národy). Udělat takový tavící kotel všech kultur a ras.


Autor: Ing. Jaroslav Tichý, Publikováno: 6.8.2018.


Proč to globální prediktor dělá?

Velmi dobře je to vysvětleno v práci vnitřního prediktora SSSR: „Sad roste sám?“. Jedná se o to, aby místní obyvatelstvo bylo připraveno o svou kulturní identitu. Nejde o nahrazení, jde o společný tavící kotel, kde se má všechno promíchat. Všechny kultury se musí promíchat a má vzniknout kultura nová. A co se týká ztráty kvality řízení, jak strukturní, tak bezstrukturní řízení je budováno na základě informačního pole. A kdo kontroluje to informační pole? Přijíždějí různí lidé, běženci, že? Arabi, černoši a všichni ostatní a dostávají se do informačního pole, kde je pro ně připraven speciální segment tohoto pole, který pracuje a předává jim nezbytné informace. A chování každého člověka určují právě ty informace, takže je možné lidi strukturovat do nějakých skupin. Nebo je nestrukturovat a zahrát to na ně na základě nějakých emocí a dostat je do ulic. Nebo je naopak díky těm emocím udržet doma. Dá se udělat cokoliv, dav je zcela defragmentovaný. Každý je řízen, takže kvalita řízení jde prudce nahoru. A co se týká té profesionality, kdo tu tvrdí, že životní úroveň má zůstat stejná? To spotřebitelská úroveň musí zůstat z hlediska globálního prediktora prioritně stejná. Jaké spotřební parametry mají připravené pro sebe a jaké pro dav…..

o tom dav informovat nehodlají. Ale zcela očividně se bude muset toto společenství spotřeby stát minulostí, protože jinak nám planeta nadlouho nevystačí. Lidé sežerou planetu jako sarančata, která na své cestě sežerou vše, co tam roste. Proto je ten úpadek kvalifikace a profesionality plánován, a to nejen v Evropě ale všude. Jen se podívejte, co se děje s naším vzdělávacím systémem. Copak si myslíte, že to je náhoda? Když ze vzdělání dělají blázinec.

Vysoce technologická výroba v podstatě v určitých časových intervalech plní svoji úlohu a povšimněte si, kam se dnes vyváží vysoce technologická výroba. Thajsko, Čína… Copak tam je vysoce rozvinuté odborná zázemí? Vůbec ne. Jednotlivé výrobní etapy jsou prostě rozčleněné takovým způsobem, aby si s nimi dokázal poradit málo kvalifikovaný pracovník, a všechno ostatní dělají automaty. To je vše. Pokud výrobní linku plně robotizujete, tak nebudete potřebovat ani ty málo kvalifikované lidi. Ani tolik obyvatelstva nebudete potřebovat. Takže zlatá miliarda je v běhu.

 

Toto je poslední článek v sérii. Pokračování v budoucnu není vyloučeno.


Procházení sérií<< Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 2. díl

Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Tichý