Vyjádřili jsme vděčnost Rudé armádě za osvobození Osvětimi od fašistů (leden 2023)

V rámci objektivního přístupu k dějinám a hledání historické pravdy jsme na táborském náměstí TGM připomněli také význam Rudé armády při osvobozování Osvětimi od fašistů.
Tato skutečnost je dnes oficiálními zdroji spíše zamlčována.

Stejně tak role tehdejšího SSSR a jeho nástupnických států při osvobozování Evropy od fašismu je v současné době, bohužel záměrně, téměř opomíjena!

Považujeme za podlé a trestuhodné, že zástupci Ruské federace nejsou tzv. Spojenci přizváni k účasti na připomínkových akcích osvobozování Evropy od fašismu!

Přitom to byl právě sovětský lid, kdo ve 2. světové válce položil nejvíce svých obětí za to, abychom se my všichni mohli v míru a svobodě vůbec narodit!!!

Národ, který zapomíná na minulost, sám ztrácí svou budoucnost.

Kdo se nepoučí z dějin, bývá zpravidla nucen si je znovu zopakovat…

Nezapomínejme! Nepřipusťme nikdy návrat fašismu!!!

Nezapomínejme také na fašismem realizovanou a cílenou genocidu slovanských národů, která (ne náhodou) dnes téměř vůbec není připomínána ani zmiňována… Proč asi??!

ČEST PAMÁTCE VŠECH OSVOBODITELŮ OD FAŠISMU!

UPŘÍMNOU SOUSTRAST POZŮSTALÝM OBĚTÍ HOLOCAUSTU.

 

Za kolektiv členů Klubu českého pohraničí, Dr. Edvarda Beneše, Táborsko

S úctou
Mgr. Marek Adam
1. místopředseda Aliance národních sil
České mírové fórum
Strážci míru KČP

„Je součástí naší podstaty skálopevně vědět, jak moc pro nás hrdinství Rudé armády navždy znamená.“
Marek Adam

 

Ve videu hovoří Ing. Zdeněk Trippé (KČP), v závěru poděkoval Mgr. Marek Adam (ANS).
 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS