Všechny strany, které se dostaly do EP, jsou téhož politického proudu

Když si pozorně pročteme všechny koncepty politického řešení, které se promítají do politických programů jednotlivých stran a hnutí, tak musíme uznat, že jediným konceptem, který se snaží nalézt cestu ven ze zapeklité situace je program Aliance národních sil. Jen díky totální izolaci a tlaku medií není dostatečně znám a nedosáhl v současnosti podpory veřejnosti. Ale dojde ke změně, protože občané velice brzo pochopí v jakém klamu jsou záměrně drženi a začnou toužit po radikální změně.

Vážení čtenáři, Dnes bych se chtěl zamyslet nad tím, jak se dostat ze zapeklité situace, do které se naše společnost, potažmo stát, dostal. Jsme krátce po volbách do Evropského parlamentu a jsme svědky smrště různých hodnocení, proč někdo uspěl a někdo ne. Nechci se této rétoriky (protože se nejedná o nic jiného, než o řečnická cvičení) účastnit. Jen mohu konstatovat, že všechny politické strany, které se do parlamentu dostaly, jsou v podstatě strany jednoho a téhož politického proudu. Musím říci, že dlouhodobé působení „sluníčkářů“ a liberálů slaví úspěch. Jedn á se skutečně o dlouhodobé působení na veřejnost, protože když tato masáž trvá 30 let, tak se skutečně jedná o dlouhodobé působení.

Neobviňujme voliče, že volili tak jak volili. V takto pokřivené politické atmosféře nemohou jakékoliv volby změnit organizování společnosti.

Je nutné přestat chápat historický zlom, kterým procházíme, jako cestu od kapitalismu k socialismu, tj. jen změnu vlastnických vztahů. Zde se Marx mýlil. Období, kterým procházíme, je mnohem více podobné průmyslové revoluci, kdy se v lůně staré (nebo spíš bazální, což zní méně pejorativně) ekonomiky (kterou je tentokrát průmysl) rodí nová, jejímž nejdynamičtějším faktorem je rozvoj schopností člověka, vyúsťující v týmovou inovační aktivitu a na ní navazující politickou nadstavbu. Dokud se programové strany nevymaní z historického stereotypu (jehož nereálnost mj. vyústila v náhradu pochopení příčin a způsobů řešení problémů doby v licoměrné sliby), půjdou od porážky k porážce a jejich vedení od hanby k hanbě. Bez rozdílu – jestli jsou v parlamentu či ve vládě. Teď narážím nejenom na politické strany a hnutí, ale i na různé spolky i občanská seskupení a to bez ohledu na to, zda mají právní subjektivitu nebo nemají. A když mluvím o stereotypech v myšlení, tak myslím nás všechny. Minulost se nesmí stát stínem nad rozvojem, ale musí se stát ponaučením a základem pro budoucnost.

Když nebude přesný plán, čeho a kdy chceme dosáhnout, proč to děláme a s jakým efektem vzhledem k časové ose (výročí, svátky, důležité události, akce a podobně), který se musí dodržovat, tak to bude jen zbytečně vynaložený čas a posedávání u stolu nad rádoby tématy…. a na to myslím nemá nikdo čas ani náladu. A dopadneme jako banda dědků a chtivých mladíků vzpomínáním na úspěchy na Dukle a nad ukradenou revolucí.

 

JUDr. Karle Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře