Voda, sníh a průběh letošní zimy

Z médií je možné mít pocit, že je, nebo alespoň hrozí, enormní sucho. Pokud se týká srážek v zimním období a aktuální nasycení půdy vodou, stav je následující… Povrchové vrstvy půdy (do jednoho metru) jsou nasyceny velmi dobře. Dle serveru Intersucho je uvedeno, že se to týká dokonce 99% území.

Je však vyšší teplota a větrné počasí, což způsobuje vyšší odpar vody z půdy a netvoří se sněhová zásoba (ani na horách). Ale není to tragédie.

Vzhledem k mírnému průběhu zimy a poměrně rozumnému množství srážek se rostlinám na polích spíše daří. Riziko je možné spatřovat v pravděpodobně vyšším výskytu škůdců, kteří přežili v mírné zimě.

Pro doplňování zásob podzemních vod aktuální stav počasí významný vliv nemá. Někteří odborníci uvádí, že pro doplnění hladin podzemních vod je potřeba několik let (cca 2-3 roky) časově rovnoměrně rozložených a nadprůměrných srážek. Nikoliv přívalových dešťů.

Pokud se týká sněhu… Je ho minimálně a nejsou v něm uložené zásoby vody. Proto by bylo vhodné udržovat nízký průtok v řekách a vodu zadržovat v přehradách na letní období. Což proběhlo i ve zprávách, že se tak bude dít.
Samozřejmě na druhou stranu, pokud se naplní přehrady a přijdou přívalové srážky, nebyla by kapacita na jejich zadržení. Proto je to o hledání nějaké rovnováhy mezi oběma extrémy (možnost, že bude sucho, nebo i enormní přívalové srážky). Ovšem mnohdy mi přijde, že odpovědní za danou problematiku se zdráhají učinit nějaké rozhodnutí, protože pokud by se to nepovedlo… Bude ukazováno na jejich „neschopnost“.

Hrozí tedy sucho? Ono je to prosté… Všechno záleží na průběhu počasí. Pokud nebude na jaře pršet, zásoby vody ve sněhu nejsou, hrozí sucho. 🙂

Opatření na zadržování vody jsou na příslušných ministerstvech řešena – uvidíme, co praktického a použitelného z nich vypadne. Osobně bych rád viděl realizaci opatření pro zadržování vody v krajině, ale to je na delší dobu, finančně náročné a je nutné to podpořit legislativou. Žádný vlastník asi nebude chtít, aby mu stát z pozemků (např. z orné půdy), ze kterých pobírá nájemné (pachtovné), byly udělány mokřady, větrolamy, louky atp. Nedostával by pak nic a navíc se musel o své pozemky starat.

Ministerstvo životního prostředí chystá opatření s cílem zlepšení ekologických funkcí a celkového stavu krajiny a souhrnně se nazývají „přírodě blízká opatření“.

Ministerstvo zemědělství dbá na dodržování správné zemědělské praxe (požadavky, jak hospodařit s ohledem na ochranu životního prostředí).

Jako prospěšné bych viděl inteligentní směřování dotací na podporu nákupu technologií zlepšující zadržování vody v půdě (různé stroje s hlubokým kypřením – dláta a podrýváky, stroje upravující půdu ke zpomalení odtoku srážek – hrázkování a důlkování), též podpora pěstování pomocí půdoochranných technologií.

Doufám, že i na toto téma přijde řeč na Svobodném vysílači CS ve čtvrtek 27.2.2020 v 21:00 hodin, jehož tématem budou otázky zemědělství.

 

Ing. Jaroslav Drobný, místopředseda ANS pro ekonomiku

 

Tento příspěvek je reakcí na článek na serveru Sputnik: Zima bez sněhu může ohrozit vegetaci, tvrdí hydrologové. Vláda ČR k tomu má již strategii

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil