Vladimíra Vítová, protivládní demonstrace, Praha, 3.září 2022

 
 


 

Plná verze projevu Vladimíry Vítové v Praze na demonstraci proti vládě, dne 3.9.2022

 

Vážení spoluobčané!

Politická scéna jak v naší zemi, tak i v Evropě již není rozdělena na konzervativce a liberály, na pravici a levici, ale na slouhy Bruselu a ty, kteří sloužit odmítají. A to jsme my!!!!!

V čele EU a evropských protostátů stojí jen loutky nadnárodního kapitálu. Z dřívějších státníků se stali pouzí místodržící bruselské centrály, Washingtonu nebo obojího.

Většina současných evropských vlád arogantních lobbistů a polovzdělaných válečníků vede Evropu do katastrofy. Není to ale proto, že by skuteční hybatelé evropské politiky byli hloupí nebo bezradní. Jsou jen zkorumpovaní, ale přesně vědí, co dělají. Evropští a čeští vládní a parlamentní činitelé realizují scénář, který je součástí plánu EU na její deindustrializaci  – deindustrializaci Evropy –  jedné z energeticky nejefektivnějších průmyslových koncentrací na planetě. Toto je Zelená agenda OSN 2030, jinak známá jako Velký reset Klause Schwaba – který má v plánu NEEXISTENCI soukromého vlastnictví, protože vše mají vlastnit nadnárodní korporace. A manažeři těchto korporací mají řídit státy přímo, bez politických stran.

Trh EU s plynem je cíleně deregulován. Již před dvaceti lety začala EK, podporovaná megabankami  a velkými spekulativními hedgeové fondy, klást základy pro to, co bylo propagováno jako „liberalizace“ trhu EU se zemním plynem. A nyní to umožňuje neregulované obchodování  na volném trhu namísto  dlouhodobých smluv.

Asi r. 2010 začala EU prosazovat radikální změnu pravidel stanovování cen zemního plynu.  Do té doby byla cena plynu stanovena v  dlouhodobých smlouvách na dodávku plynovodem.

Co se týče ropy, tak hned po 2. světové válce sedm anglo-amerických ropných gigantů vytvořilo globální monopol na ceny ropy. Henry Kissinger během v 70. letech sdělil: „ovládejte ropu a ovládáte celé národy“. Od 80. let  velké banky  tvoří nový trh s tzv. „papírovou ropou“  nebo obchodováním s futures a deriváty budoucích ropných barelů. Jinými slovy – zaplatí se ihned – dodá se až někdy potom. Vše ovládá hrstka obrovských bank v New Yorku a City of London.

A úplně stejně se vytvořil globalizovaný trh s tzv. „papírovým plynem“. Tuto hru EU provozují velké banky, které kontrolují politiku v Bruselu – a vytvořily nový nezávislý cenový systém paralelní s dlouhodobými stabilními cenami ruského plynovodu, který doposud nekontrolovali.

EK a její  agenda Green Deal  zcela záměrně vede odstraněním ropy, plynu a uhelných paliv k explozivnímu nárůstu cen.

Loutky EU – které jsou označovány za politiky –  se nám snaží skrze média vsugerovat, že se klasické politické strany – které reprezentovaly  konzervatizmus nebo demokratický socializmus přežily.

Klasické názvy jednotlivých politických subjektů / stran, které dříve vyjadřovaly zásadní ideovou orientaci, vyšly z módy a více méně zmizely. A na jejich místo nastoupily tzv. politické strany, které však mají v 90 %  úplně stejné programy a všechny jsou prounijní anebo chtějí alespoň volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, což je ale podstata fungování EU – takže se jedná o naprostý protimluv. 

Programy 90% politických stran se liší jen v detailech, ale všechny chtějí udržet stávající liberální a kapitalistický systém.  Ostatně tento jediný model uspořádání společnosti a její ekonomiky musí mít – na základě smlouvy – každá země, která je členem EU!

Proto vám média vždy předkládají lež č. 1 například ODS a lež č. 2 například ANO – a tvrdí o nich, že jsou rozdílné. Ale nejsou! Skutečnou opozici v TV ani v mnohých tzv. alternativních médiích vůbec neuvidíte. Skutečná opozice je totiž antisystémová, a proto není ze strany médií a EU pražádný zájem, aby někdo vůbec věděl, že takové politické strany existují! Proto jsou marginalizovány a zesměšňovány!

Jedním z ústředních požadavků Tomáše G. Masaryka na politické strany a každého jednotlivce byla nutnost autenticity. Napsal: „Ať jste čímkoliv, buďte tím skutečně a upřímně.“

Dnešní demonstrace dává naději na vzkříšení ideově-politického směru, který programově spojí zásadní hodnoty zakladatelů moderního československého státu: respekt, tolerance, mír, suverenita, svoboda a láska k vlasti!

Dnes nejde již o probuzení hrdosti a sebeúcty, ale o zachování naší státní a národní existence, která je ohrožena stejně jako během druhé světové války. Prozatím – nikoliv fyzickou – ale kulturní, sociální, ekonomickou a energetickou likvidací.

Měli bychom okamžitě zvolit bulharskou cestu. V Bulharsku – na základě velkých občanských nepokojů – padla v červnu letošního roku proevropská a protiruská vláda, která odpojila Bulharsko od ruského plynu. A na její místo nastoupila vláda protievropská a proruská, která byla jmenována bulharským prezidentem.

Nová bulharská vláda oznámila, že dodávky ruského plynu do Bulharska jsou nevyhnutelné, a obvinila předchozí vládu z úmyslného poškozování dobrých vztahů s Ruskem, a požádala Rusko o pomoc v boji proti energetické chudobě v nadcházející zimě.

Bulharský prezident také novou vládu zaúkoloval, aby zabránila jakémukoliv zapojení Bulharska do konfliktu na Ukrajině!

Tato nová vláda v Bulharsku zachránila svůj stát před zničením a lid před katastrofou.

________________________________________________

Takže zachránit vlastní zemi je možné a my MUSÍME zachránit naši Českou republiku, protože, když to neuděláme my – nikdo jiný to za nás neudělá!

Nemáme „za pět minut dvanáct“ – dvanáctá právě v těchto měsících a dnech bije! Pokud neuděláme to, co naši bulharští slovanští bratři, jsme na cestě k diktatuře Made in EU.

Oživení skutečných hodnot konzervatizmu, sociální spravedlnosti, mírového úsilí, politiky všech azimutů a svobody potřebujeme víc než kdy jindy. Tento krok by našemu národu dal jedinečnou historickou příležitost stát se skutečným subjektem budoucí evropské historie mimo bruselský diktát a washingtonský dirigizmus.

„Boj proti terorizmu“, covidová „pandemie“ a ukrajinská tragédie fungují podle scénáře těch kruhů, které podlehly iluzi o své vlastní  všemohoucnosti. Dnešní den ale dává naději, že se zmýlily.

 

Vladimíra Vítová, Praha, ANS / Petr Schnur, Hannover, Německo, České mírové fórum

 

 

 

 

 

 

Autor příspěvku: ANS