Vláda nerespektuje zákony, ale lidi mají respektovat její protiprávní vyhlášky!

V parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na poslance s žádostí, aby zjednali nápravu protiprávních kroků ministra zdravotnictví.

DOPIS předsedovi poslaneckého klubu ANO, Ing. J. Faltýnkovi k jednání v PS PČR dne 29. 7. 2021


Vážený pan

Ing. Jaroslav Faltýnek

Předseda Poslaneckého klubu ANO, PS PČR

 

Vážený pane předsedo poslaneckého klubu ANO,

obracíme se na Vás se žádostí, aby poslanci vašeho klubu byli seznámeni s níže uvedenými fakty, a žádáme, abychom byli vyslyšeni a informováni o výsledku řízení naší žádosti, neboť stále hovoříme jménem 6 tisíc demonstrantů, kteří dne 7. 7. 2021 v Praze na Malostranském náměstí vyjádřili zřetelně nesouhlas s vakcinací, falešnou pandemií a protiprávním vyžadováním nošení roušek ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda sama nerespektuje zákony, ale po lidech vyžaduje, aby respektovali protiprávní vyhlášky!

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 27. 7. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2021, regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Nejvyšší správní soud již rozsudkem ze dne 27. 5. 2021, prohlásil za nezákonné obdobné opatření ze začátku dubna letošního roku, a rozsudkem ze dne 11. 6. 2021 prohlásil za nezákonné obdobné opatření z konce dubna.

Ačkoliv ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud vždy konkrétně popsal své výhrady, Ministerstvo zdravotnictví žádnou vadu svých protiprávních opatření neodstranilo!

Předseda osmého senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš k tomu uvedl: „V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát.“

Podle Nejvyššího správního soudu má opakované nerespektování závěrů soudu za následek právní nejistotu adresátů, ale i orgánů veřejné moci vykonávajících kontrolu nad plněním ukládaných povinnosti. Důsledkem jsou také zbytečně vynaložené náklady (nejen v podobě opětovně vyplácených náhrad nákladů řízení úspěšným navrhovatelům), ale i další zahlcování již tak zatíženého systému správního soudnictví, kdy správní soudy namísto poskytování ochrany právům dalších osob v nepřednostních agendách musí znovu a znovu poukazovat na opakující se stejná pochybení ministerstva.

ZDROJ: http://www.nssoud.cz/NSS-dnesnim-rozsudkem-zrusil-s-odlozenou-ucinnosti-o-3-dny-mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi-regulujici-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest/art/32905?fbclid=IwAR2kpnRS93IzRSHQyq-SdIcsCwk1eSkRmyr_cmc9EnYaKKYqu4xfljWgCHs

Parlamentní systém je politický systém s dělbou moci, ve kterém je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na Vás, jako na předsedu nejsilnějšího poslaneckého klubu, s žádostí, abyste vyzval poslance, aby začali plnit svoji povinnost a po vládě a ministerstvu zdravotnictví striktně požadovali zjednání nápravy. Tedy konkrétně, aby PROBOHA! ministr zdravotnictví dodržoval zákony! Jinak se stávají sami poslanci strůjci chaosu a ponesou za to samozřejmě právní a morální odpovědnost, neboť neplní svoji základní povinnost – udržovat zákonnost v zemi.

 

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

5 4 hlasů
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Luděk Janouch
Luděk Janouch
29. 7. 2021 11:43

Pěkný den,
je pěkné, že opět písemně inzultujeme psychopaty a sociopaty u moci. Na naší straně je pravda, právo, spravedlnost, pokrokové vize, a chudoba, bezmocnost do teď, strach a utrpení za posledních 32 let u většiny národa a fakticky i Přírody, která však nemluví našim a politickým jazykem, ale jde na to přímo a trvale.

Na jejich straně je lež, podvod, polopravdy, žádné souvislosti a dějinná paměť pro poučení a inspiraci, donedávna absence strachu z Lidu a odplaty, změny systému a z vlastních omylů, na jejich straně je skomírající „páníček“ deep state USA, vedení EU, globální prediktor – Sionisté u moci, rodiny, vlastnící Banky atd., a jiní zločinní oligarchové a podpindosníci světa. Mají ještě neomezenou moc a vliv, ale….. již se opírají o mrtvý kapitalizmus a neoliberalizmus a především 2000 let staré Paradigma Trhu a moci.

Alternativa, tedy snad, skutečná opozice s nimi jednala dlouhodobě, výsledek, v podstatě žádný ve prospěch většiny lidí a Přírody. V dnešní době, za zrušení opatření a uskutečnění svobodných Voleb bez podvodů.

Oba tábory jsou dnes na stejné hodnotové rovině u cílové pásky. Oba tábory, jsou vyčerpané, docházejí argumenty. Oni nadále neposlouchají ani Nejvyšší soud, ani Ústavní soud naší země, a míří k cíli – doslova a do písmene zabít všechny naše obyvatele, dle zadání a vydělat na tom, co to dá. Snaží se, ale Volný blok a ANS a mnoho osobností a lidí odvážných, jim do toho hážou vidle a písek do soukolí. Proto jsme ještě většinově živí…..a můžeme si nakoupit, byť obvykle hnusné a nekvalitní jídlo a spotřební věci, co vydrží, jen chvíli, dyť přece, peníze se musí točit…..

Náš tábor je na dovolené a chce mít zasloužený klid a odpočinek, ale mnoha z nás, to nedá, co se děje a chystá.

28.8.2021 se připravuje největší Demonstrace proti režimu a opatřením vlády, za poslední desetiletí na Letné v Praze. Přes hlavního iniciátora Volný blok. Vnímám, jak extrémně přibývá občanů, chtějící změnu a vyjádření svého odporu vůči establischmentu a systému. Vláda se už nechala slyšet, že pozvala stovky těžkooděnců a armádu, na nás, na svůj Lid. Ani My, nezahálíme a navázali jsme první kontakt i se Slovenskem (koordinace postupu revoluce) a s Ruskou federací na pomoc, pokud se to u nás, zvrhne v genocidu. Atd. Vše je legitimní, slov a klidných politických jednání a možností ovlivnit ty psychopaty u moci, nezabraly a lidem již nic jiného, nezbude. Když ne teď, tak ve chvíli, kdy Policie s vládou nás násilím donutí….. Jde o život, zdraví, pak až svobodu, vlast a pokrok, ale vše je spojeno. Takto to učinili nedávno v Austrálii a v Srbsku a Lid tímto navždy, zrušil všechna opatření a vlády, padly, i když do Voleb ještě vládnou.

Ve Francii před pár dny Macron nařídil střílet do demonstrantů. Jeho ochranka, jej opustila, už s tím nechce mít nic společného. Policie se samopaly začala střílet Lid Francie v ulicích. Videa o tomto, byla ihned smazána. Přijeli jim na pomoci Požárníci (Hasiči) se svými auty. Začala bitva v ulicích. Hasiči začali auty stříkat naplno proti policii a armádě….. Ta začala ostrými střílet na ně a na Lid. V tom chaosu a zmatku nakonec hasičská auta začala vjíždět do policistů…. Občanská válka naplno, díky starému Paradigmatu Trhu a moci, krachu kapitalizmu a neoliberalizmu světa…..a loutkovým vládám prezidentům, zaplaceným a vydíraným vědcům atd. Lid tímto nakonec zatím, zvítězil. Dnes Macron vyhlásil válečný stav kvůli údajné sto padesáté mutaci viru…. Lid odpověděl: nic tady není a nenecháme se mocnými a bohatými, vyhladit pro jejich zvrácené vize a kšefty….. Generálové, co před časem varovali vládu a prezidenta, se dávají ještě více dohromady a s Lidem, chystají nejen zrušení opatření, ale i změnu politického systému, se vším, co je třeba…..

Obávám se, že akce Volného bloku, až tak, nezajde a nakonec se vše stane nadáváním na náměstí a pojedeme, domů….. Luboš je fajn kluk, ale míří především proti opatřením a za obecnou svobodu a nenechá si zatím říci, aby svět začal chápat od podstaty a komplexně a jen tímto pohledem, se nám podaří zrušit jak opatření a sundat vládu, tak nastartovat evolučně vyšší svět. ANS je k tomuto, blíže, ale sama je nyní vykořeněná jinými vlivy. 
Pokud chceme opravdu podstatnou a komplexní změnu, musíme si vzít moc a správu nad vlastní zemí, do svých rukou a srdcí. Rusko a další nám sice mohou pomoci, ale to podstatné, musíme udělat, sami….. Proto se na výsledek Voleb, v současném systému a situaci, nedívám chrismatem záchrany a podle toho, jak alternativa stále postupuje, byť učinila velký pokrok, takto neprorazíme. Většina Lidu chce od nás změnu systému a tu nezařídíme v Parlamentu a vládě, dokud nesejdeme z cesty kapitalizmu a neoliberalizmu…..tedy z propagace řešení trhu a moci.

Doporučuji také Alianci národních sil, pokud chce zase oslovit kladně většinu svých příznivců a ne jen tlačit káru dále, může se poučit i z uvedeného. Nemá již cenu s těmi darebáky jednat. Oni mají jasný cíl, jsou za to placení atd. a sami se bojí toho, že když i na podzim nebude celá společnost očkovaná a hlavně, děti, USA a EU si to s nimi vyřídí a nejspíše je předhodí Lidu….. Toho se opravdu bojí a tak Volby, nejspíše, nepřipustí, nebo budou obrovsky podvodné shora, z počítačů u nás a v zahraničí. Nemusí mít k tomu schválený Zákon o on-line Volbách, do teď neměli ani o Pandemii a stejně tak postupovali a jistě využijí toho, že i Volný blok má prázdniny a schválí si, co se dá.

Jediné jednání, jaké má skutečný efekt, je, domluvit se mezi sebou ať je ten druhý, jaký chce, pokud chce a umí pomoci a změnit systém, domluvit se jako v jiných zemích to úspěšně udělali, s těmi policisty a vojáky, co jsou na naší straně a sundejme vládu a ihned obsaďme místa zdola, prozatimní, do již skutečně svobodných Voleb. K tomu ale se musíme přestat zaklínat, že My násilí nechceme a máme přece, oprávněný strach. Ale, já tu nemluvím o anarchii, ale intelůigentním, konceptuýlním řešení a vlastní fyzické, když to jinak, nepjde, odstranění mocných od moci, je jen posledním nutným krokem. Chybí nám sebevědomí a schopnost proppojení, jaké měli naši předkové za světové války….. Tu máme zase a svými cíli, jde o nejstrašnější válku všech dob. Děkuji

ANS
ANS
Odpovědět  Luděk Janouch
29. 7. 2021 19:23

Podaří se ANS, aby byla svolána mimořádná schůze parlamentu ještě v srpnu s hlavním bodem jednání „Návrat dětí do škol?“ a zrušení povinného testování a nošení roušek? Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS, Praha 29. 7. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=Ghwl7CFG4Gg

CZK
CZK
Odpovědět  Luděk Janouch
2. 8. 2021 20:43

Výborně napsáno. Skoro k tomu už není co dodat. Možná jenom to, že řadu protilidských zákonů odsouhlasili poslanci, jako kdyby po skončení mandátu plánovali opustit tuto republiku. Vždyť tady má spousta z nich rodiny! Že by jim na nich nezáleželo? To si nemyslím. Oni buď nemají informace, nebo se na ty „nemainstreamové“ informace dívají svrchu. Z výšky svého ega to hodnotí jako kraviny a kecy. Jim jednoduše stačí, že to veřejně vysloví nějaká autorita a pak už je to pro ně nehnutelné, jako pyramida.
Mám spolužáka, dnes doktor přírodních věd. Hodný a pracovitý člověk. A ten mi z titulu svého vzdělání řekl, že HIV, ebola i covid jsou přírodního/přirozeného původu, protože mu to potvrdil jeho bývalý profesor na VŠ. Podle něj to měl netopýr, toho sežral pes, psa sežral Číňan a ten pak jel na dovolenou kolem světa a roznesl to! 😀 Moje názory jsou prý „konspirační“. Přeloženo do češtiny – jsou to jenom kecy!
Dokud nebudou mít ti politici a bezejmenní odborníci větší strach z lidí, nežli ze svých loutkovodičů, tak pojedou tu svoji linii NWO, zákony sem, zákony tam.
Jsme ve válce, jak říkáte, a tam se počítá s každým metrem dobytého území. Podle kvantové fyziky každý člověk, který začne vidět pravdu/realitu , začne měnit svět k lepšímu. Otázkou je, zda ti očkovaní toho budou schopni, protože ať už to udělali z jakéhokoli důvodu, tak už si vybrali stranu. A i když možná časem už si nejsou tak jisti, že to byl dobrý nápad, tak teď už kopou za udržení současného stavu.:-(