VIDEO: Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR

Tato video-prezentace na podporu PETICE LÉKAŘŮ je určena pro poslance Parlamentu. Měla zaznít v poslanecké sněmovně dne 30. 3. 2021.

Poukázání na ZÁKLADNÍ nesmysly a absurdity kolem koronaviru a nemoci Covid. Iniciátorem petice je MUDr. Jan Hnízdil. Ostatní lékaře a 76 500 signatářů zastupoval MUDr. Vladimír Čížek. Video obsahuje podrobný rozbor každého ze 6 bodů petice.

Hlavní body PETICE:

  • 1) Uklidnit obyvatelstvo a přestat je děsit
  • 2) Upustit od plošných restriktivních opatření
  • 3) Povinné roušky a respirátory jen tam, kde je to opravdu nutné
  • 4) Upustit od povinného testování osob BEZ PŘÍZNAKŮ a ponechat rozhodnutí na ošetřujícím lékaři
  • 5) Nedopustit zavedení povinné vakcíny
  • 6) Věnovat se práci na obnově zdevastovaného hospodářství

 

https://vimeo.com/530548665

 


 
 

Autor příspěvku: ans