Většina novinářů opravdu nic neumí, jen nadávat na prezidenta a na Rusko

Před mnoha lety jsem považoval novinařinu za docela prestižní povolání. Člověk si ji spojoval se jmény Karla Čapka, Peroutky či Borovského. Dnes? Zdá se mi, že občas kdo opravdu jinam nemůže, živí se jako novinář či reportér. Mám na mysli jednak slouhovství zpravodajů ve veřejnoprávních mediích, kteří jsou sice jen jakýmisi reproduktory těch, kdo rozhodují, co se smí odvysílat a co ne, ale jsou to dospělí lidé, kteří musí vidět jak bídné a neobjektivní zpravodajství poskytují.

Uvědomme si, jak například ČT informuje o prezidentovi Zemanovi. Prezident byl, jako jediný politik, zvolen v přímé volbě. Tedy vrchol demokracie. Nekonvenoval ale našim „euroatlantickým „ spojencům a tak začala štvanice, v níž je vše dovoleno. Zatím co před lety, kdy kandidoval na prezidenta K. Schwarzenberg, a bylo jasné, že po žádné stránce není schopen zastávat zmíněnou funkci, se veřejnoprávní media předháněla v jeho podpoře. V době nedávné, když prezident Zeman obhajoval a nota bene obhájil funkci prezidenta, byli jsme neustále syceni informacemi, o nedobrém zdravotním stavu kandidáta atd.

Když se mluví o vojenských misích, má člověk pocit, že většina národa po nich touží. Ale neexistují náhodou důstojníci, kteří na misích byli, a když je zažili, se rozhodli vrátit svá vyznamenání a odsoudili je? Pokud to tak je, jak to, že o tom média neinformují? Lidé mají právo být informováni.

Ne příliš mentálně vybavený sportovní komentátor ČT si dovolí říci po evropském šampionátu, že se v dané zemi vůbec neměl konat. ČT se od toho nedistancuje. Když skupina hulvátů naruší pietní akt před Českým rozhlasem, odsoudí to Česká televize? Ne, ale její zaměstnanec může veřejně prohlašovat, kde se měl či neměl tento rok konat fotbalový šampionát.

Veřejnoprávní médi nejsou od toho, aby běhala pro rozumy jednou na Východ a podruhé na Západ a dle rozkazu vysílala tu či onu propagandu. Mají objektivně informovat, což nedělají.

Lidé vidí, jako za minulého režimu, rozdíl v tom, co říkají média a skutečností a jsou to veřejnoprávní média, která rezignovala na objektivitu a tím rozdělují společnost.

Důvěra ve veřejnoprávní média je nízká a stále klesá, bylo by na čase jim vrátit jejich původní poslání.

Novináři se v naší republice úctě netěší, a myslím, že oprávněně.

 

Ing. Jan Žižka

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil