V Paříži dostaly koncerny padáka, voda se vrátila do rukou města


Myslíte si, že názor na vodu by měl být stejný v Paříži i v Praze?

 
My ano, proto senátorům v rámci projednávání
petice VODA JE ŽIVOT,
požadující vrátit do správy vody zájmy lidí,
předáme mimo jiné i názor a argumentaci

místostarostky Paříže

(vysvětlující, proč koncerny Veolia a SUEZ dostaly v Paříži padáka).

 
 

Koncernomilové se snaží zabránit,
aby od nás senátoři dostali údaje o tom,
co se kolem vody a vodáren v ČR páchá.
Předpokládáme také, že začnou šířit fake informace.

31 000 občanů požaduje v petici dodržování zákonů ČR
a vrácení toho, co bylo ukradeno
a správu vody v zájmu těch,
kteří vše platí – občanů.

Pokud toto někdo začne vydávat
za záměr něco znárodnit,
pak víte, že to je blb
nebo člověk, který nás pomlouvá, protože
chce odvést pozornost od vody a obsahu petice.

 
Pro senátory jsme proto zpracovali 1. díl důkazů a faktů,
které dostane každý senátor a výbory senátu.

Dostanou ho všichni, kterým bylo znemožněno
přijít na veřejné slyšení, které
nebylo veřejné!


Abychom zajistili řádné informování senátorů, tak na radu právníků
předáme informace senátorům veřejnou cestou a požádáme, aby
každé projednávání petice probíhalo za účasti médií
a veřejnosti, tzn. aby se účastníci mohli ptát
a byl z něho pořízen lidem dostupný záznam.

 NEDOPUSTÍME PLETICHY 

 

Čtěte také:

CENA VODY V ROCE 2021
OD 405 MĚST V ČR A 76 NA SLOVENSKU.
VODNÉ STOČNÉ
aneb
KOLIK STOJÍ 1 KUBÍK VODY,
A TO AŽ 20 LET ZPĚTNĚ.

 

S pokorou k vodě

Radek Novotný
Nadační fond Pravda o vodě
NF POV

 


 
 

Autor příspěvku: ans