V očkování má být svoboda

Pročetla jsem si spousty informací ohledně očkování, s mnoha lidmi na toto téma hovořila a utvrdila jsem se v názoru že nemá cenu nikoho přesvědčovat. Vlastní názor si musí udělat každý sám, ale především musí chtít se vůbec informovat. Já osobně jsem proti jakémukoliv nátlaku a tedy i proti povinnému očkování. Jedná-li se o zdraví dětí, pak je primární právo rodičů na jednání podle vlastního svědomí a přesvědčení, které je založeno na vlastních zkušenostech i na pečlivém studování všech dostupných informací. Skupina “neočkujících” rodičů je čím dál větší, ale stát tlačí na povinnost očkovat o to více a navíc vymýšlí různé represe proti “vzpurným” rodičům.

Otázka očkování se více či méně dotýká každého člověka. Jde o právo a zároveň povinnost každého občana rozhodovat o zdraví svém a také o zdraví svých dětí. Nekladu si za cíl hodnotit převahu prospěšných účinků očkování nad jejich riziky či pravý opak. Pravdou je, že oba názory mají své zastánce a to, jak v řadách široké veřejnosti, tak i mezi odborníky. Důkazů o prospěšnosti, ale i o závažných následcích po očkování je nespočet. Každý má možnost najít si informace, diskutovat o nich a udělat si vlastní zodpovědný názor.

Jde přece o mnoho! O naše zdraví a o zdraví našich dětí! Striktní povinnost očkování je obrovským zásahem do svobody občanů a porušuje lidská práva. Podíváme-li se do ciziny, zjistíme, že v Německu, Rakousku, Spojeném království i v Irsku dospěli k tomu, že povinné očkování nepotřebují. V Belgii je povinné jedno očkování, ve Francii tři.

Chceme-li si zachovat statut demokratické země, pa podle mého názoru nemůžeme zavádět direktivní nástroje řízení naší společnosti. Dodržování práva na svobodné rozhodování by mělo být základem každé politické strany a také vlády.

 

Helena Pavlovcová, členka ANS

 


 Publikováno na podobné téma:

Sdílet příspěvek:

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Profilový obrázek
Aliance národních sil

1 komentář u „V očkování má být svoboda

    Profilový obrázek

    PePes

    (10. 4. 2019 - 9:10)

    Pokud si někdo zvolí cestu bez očkování, tak by měl nést veškeré výdaje na zdravotní ošetření v případě, že onemocní chorobou, proti níž se nedal očkovat! V případě dětí to jsou jejich rodiče. Kdo chce svobodu, musí nést i zodpovědnost za své činy.

Komentáře nejsou povoleny.