V čem spočívá příčina dnešní bídné situace v ČR a jak z toho ven.

….příčinou toho všeho je V. Havel. A tohoto muže zvolili komunisté svým presidentem jednomyslně!!!!  Ani v mém vysokém věku nechápu,  proč se nechali ohlupit, když byli tak „chytří“ a odsuzovali a pomlouvali ty, kteří chtěli pozitivní společenskou změnu.

V mé mysli byla představa, že presidentem republiky bude A. Dubček a předsedou federální vlády doc. Čuba. Tato sestava by naplňovala vše, co bylo tehdy potřeba a čemu odpovídalo veřejné mínění. Tito lidé by nezradili myšlenky socialismu! Tito lidé věděli, že myšlenka socialismu vyrůstala u nás z pokrokových tradic české historie a navazovala na ideje husitství a naší reformace vůbec, na ideje národního obrození  a na ideje Masarykovy, že myšlenku socialismu je třeba neustále rozvíjet a zbavovat se všech chyb a nositelů těchto chyb.

Dnes se zdá, že jsme znovu ve stadiu znovuvzkříšení Mariánského sloupu, znovu v obnovování  myšlenek o velikosti Rakousko-Uherska, návratu do náručí Německa. Zatím se zdánlivě mlčí, ale určitě přijde na pořad dne znevážení husitství či sociálních úvah roku 1848. Revoluce roku 1848 měla přece v sobě prvek socialismu, což koneckonců kdysi řekl i T. G. Masaryk.

V myšlenkách těch, kteří se hlásí znovu k Rakousku – Uhersku není nic nového pod sluncem. Středověká reakce prohlašovala za čaroděje a pomocníky ďábla všechny, kteří razili cestu pokroku. Pronásledovala je, zavírala, posílala na hranici. Nutili Husa, aby odvolal své učení, nutili Galilea, aby upustil od své vědecké pravdy. A přece Hus a Galileo zvítězili. Reakce dnešní doby znovu pomlouvá bojovníky za pokrok. Hovoří se o nebezpečí komunismu, o nebezpečném Rusku, mluví se o tom jakoby to byli nepřátelé lidstva, národa, kultury a demokracie.

Pisatelé se pokrytecky halí do vznešených frází a předvádí komedii s demokracií. Neznalí lidé málem nabývají dojmu, že jedinými oporami demokracie jsou fašisté a zapomínají na Mnichov 1938 a na jeho kruté následky. Dnešní takzvaná elita to vše může dělat, protože v jejich rukou jsou všechny sdělovací prostředky, o jejichž síle a vlivu není pochyb, a politického vlivu nabývají zásadní odpůrci socialismu.

Nepřátelé socialismu a pokroku používají fráze k zakrytí svých skutečných zájmů, hledají kde co, aby znevážili a odsoudili socialistické ideály. Východisko? Hledat cesty, aby průkopníci velikých pravd o historii, o pokroku, o významu socialismu měli zelenou.  Tento odpovědný úkol mohou splnit jedině prostí lidé a pokroková inteligence.

Domnívám se, že je nutné znovu připomínat velké myšlenky Husa, Masaryka a průkopníků socialistickým myšlenek. Nezbývá než i ve složitých podmínkách pracovat za říši bratrství, za svět, jemuž zasvětil své dílo výkvět českého národa.

Dr. Rudolf Hegenbart

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Alex Čapka
Alex Čapka
15. 6. 2020 10:57

To snad ani není možné, kam se Aliance propadla. Jak je možné, že takové „gottwaldovské osobnosti“ zde dostávají slovo. Dvouletý vysokoškolák s RSDr. Kdyby mu aspoň ten neexistující doktorát zde nepsali. A soudruh jmenovaný (ne habilitovaný) docent, komunista po otci již na VŠ. Dvě nenáviděné zhydy gottwaldovského okresu. Vrchol.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
Odpovědět  Alex Čapka
18. 6. 2020 18:15

Proč proboha tedy ANS čtete? To vám nevadí tisíce „padlých“ komunistů v ODS, TOP, ČSSD, Trikoloře atd. Zamyslel jste se vůbec nad obsahem textu? A navíc se s těmi svými pomluvami jděte vycpat!

Jaroslav Drobný
Jaroslav Drobný
Odpovědět  Alex Čapka
18. 6. 2020 22:33

Když není argument k tématu, tak je třeba napadnout osobnost autora. Často používaný, avšak ubohý způsob komunikace.