Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu „šíření poplašné zprávy“

Podávám tímto trestní oznámení na ministra zdravotnictví MUDr. Romana Prymulu, pro podezření ze spáchání trestného činu „šíření poplašné zprávy“ podle § 357 odst. 1 trestního zákoníku. Jmenovaný se mohl daného trestného činu dopustit tím, že jakožto nejvyšší představitel ministerstva zdravotnictví provozující web https://koronavirus.mzcr.cz/ denně a opakovaně uvádí nepravdivé statistiky vyvolávající paniku mezi velkou částí obyvatelstva, která není schopna analyzovat zveřejňovaná data a přijít na bezcennost těchto údajů.  Statistická čísla navíc nesprávně prezentuje ve svých prohlášeních. Děsivými a nepravdivými údaji úmyslně způsobuje nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva, včetně poslanců parlamentu ČR, kteří na základě  těchto nepravdivých údajů byli natolik znepokojeni, že souhlasili s vyhlášením nouzového stavu, aniž byly pro to zákonné důvody.

Statistiky na webu jsou nepravdivé z těchto důvodů:

Na tomto webu jsou uváděna tato zavádějící čísla vyvolávající paniku:

Potvrzené případy (např. dne 6.10.2020 – 87 176)

Aktivní případy (např. dne 6.10.2020 – 37 673)

Vyléčení (např. dne 6.10.2020 – 48 714)

Úmrtí (např. dne 6.10.2020 – 789)

Aktuálně hospitalizovaní (např. dne 6.10.2020 – 1 387)

Tato čísla děsí veřejnost, jsou přebírána a vysílána ve sdělovacích prostředcích, aniž by bylo vždy u těchto čísel vysvětleno, co znamenají. Teprve, když klikneme na odkaz „Kompletní statistiky COVID-19 na Onemocnění Aktuálně od MZČR“, nalezneme vysvětlení jednotlivých statistických zkrácených pojmů. Z vysvětlení jednotlivých pojmů vyplývá, že zkrácený popis pojmů u jednotlivých čísel v kontextu s nadpisem „COVID – 19 v ČR“ neodpovídá skutečnosti, neboť neodpovídá významu jednotlivých popisů. Např. „Potvrzené případy“ s návaznosti na „Vyléčené“ navozuje dojem, že počet potvrzených případů = počet nemocných. Již samotné použité slovo „případ“ odpovídá běžně medicínsky používanému sousloví „medicínský případ“ a slovo „potvrzený“ běžně znamená „potvrzená diagnóza“. Slovní sousloví „potvrzený případ“ tedy významově odpovídá slovu „nemocný“.  Do této statistiky jsou navíc zahrnuty i výsledky opakovaného testování u jedné a téže osoby, čímž neodpovídá skutečný počet „případů“.  Drtivá většina pozitivně testovaných osob ale nemá žádné klinické příznaky onemocnění a nejen, že nejsou nemocní, ale také nemusí být nakažliví. Vyléčen může být jen někdo, kdo byl nemocen, proto statistika „vyléčených“ je zcela nepravdivá, protože zahrnuje osoby, které nemusely být nemocné.  Rovněž statistika „Úmrtí“ v kontextu s nadpisem „COVID – 19 v ČR“ neodpovídá skutečnosti, neboť neobsahuje úmrtí, u nichž byla prokázána příčinná souvislost mezi pozitivitou testu na Covid a samotnou smrtí. Stejný nesoulad je u „Aktuálně hospitalizovaných“, kdy statistika neobsahuje čísla hospitalizovaných z důvodu onemocnění Covid 19, ale hospitalizovaných, u nichž byl test na původce viru pozitivní, tedy nemusejí být vůbec nemocní nemocí Covid 19 a hospitalizovaní z důvodu onemocnění Covid 19.

Z výše uvedeného vyplývá, že popsána statistika je nepravdivá, neboť navozuje dojem, že jednotlivá čísla souvisí s onemocněním Covid 19. Značná část populace je vyděšena na základě nepravdivé statistiky a interpretace této statistiky. I v případě, že by význam jednotlivých popisů statistických čísel byl vždy řádně vysvětlen, vždy zůstává nepravdivý údaj o „vyléčených“, protože, jak již bylo uvedeno, vyléčen nemůže být někdo, kdo nebyl nemocen a jen náhodou u něj byl zjištěn původce onemocnění Covid 19.

Domnívám se, že ministr se daného trestného činu dopouští opakovaně každý den, neboť každý den jsou tato zavádějící čísla aktualizována a v jednotlivých jeho prohlášeních prezentována tak, jako by výsledek pozitivního testu znamenal zjištění dalšího nemocného a pokud následuje test negativní, tak jako by se jednalo o vyléčeného pacienta s Covid 19. Stejně tak používá danou statistiku „Úmrtí“ a „Aktuálně hospitalizovaní“, jakoby úmrtí ve statistice prokazatelně souviselo s nemocí Covid 19 a aktuálně hospitalizovaní byli hospitalizovaní z důvodu léčby nemoci Covid 19. Tím záměrně děsí velkou část populace ČR. Takto totiž předmětnou statistiku také chápou všechny sdělovací prostředky, které tím patrně v omylu zveřejňují uvedené poplašné zprávy,

Domnívám se, že vytvořením bezvýznamné statistiky prezentované tak, jakoby uváděná čísla souvisela s onemocněním Covid 19 a jakoby tato nemoc způsobovala desetitisíce onemocnění, vyžádala si tisíce hospitalizovaných a způsobila přes 700 úmrtí, ministr Prymula úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení (a nejen nebezpečí, neboť velká část populace je nejen znepokojena, ale vyděšena) alespoň části obyvatelstva celé republiky. Denním rozšiřováním nepravdivých poplašných zpráv, se opakovaně dopouští trestného činu „šíření poplašné zprávy“.

Žádám Vás tímto, abyste mě v zákonem stanovené lhůtě informovali o výsledku vyšetřování.

Vladimír Burda

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Emil Svátek
Emil Svátek
20. 10. 2020 9:23

Dobrý den. Mám jen dotaz, jak se přidat k tomuto trestnímu oznámení a dále, nebylo by na místě podat také trestní oznámení např. na redaktory zpravodajství ČT a jiných sdělovacích prostředků, které se na šíření paniky v ČR podílejí. Děkuji a jsem s pozdravem. Emil Svátek

AlexZZ
AlexZZ
18. 10. 2020 12:30

Ano, cele je to obri podvod, ktery se politikum vymknul z rukou. Nevi jak to zastavit. Je to tak viditelne, ze podvod vidi i ti, kteri drive v panicke zpravy verili. Je to tak obri, ze lide jsou naprosto handicapovani tvari v tvar teto zrudnosti.

Dagmar Drápalová
Dagmar Drápalová
16. 10. 2020 19:58

„Proč nebyly statistiky za poslední tři měsíce?“ ptá se posluchač SR od 38minuty http://svobodne-radio.cz/2020-10-13-studio-beta-marek-obrtel-nejen-o-domobrane/ Manžel tento pořad ohodnotil jako velice vydařený (poslouchá pravidelně, nejenom vás 🙂 Já se děsím, jestli se vůbec najde síla, která by toto vše zastavila. Zdravím vás i za manžela, volili jsme Rozumné na vaše doporučení (v JMkraji). S pozdravem a přání mnoha sil, D.Drápalová