TRESTNÍ OZNÁMENÍ pro nezákonné vyhlášení nouzového stavu

Oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., HLAVA IX – TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE

 
 

Policie České republiky
Krajské ředitelství, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4
krpa.kr.podatelna@pcr.cz

č.j. nepředchází
Praha 21. 12. 2020

 

Oznamovatel a současně poškozený:
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
JUDR. Karel Hais, 1. místopředseda ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

 
 

Oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., HLAVA IX – TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE

 

I.
Shrnutí důvodů pro podání oznámení

 1. Oznamovatel má důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu organizovanou skupinou.
 2. Dle názoru oznamovatele jde o některý trestný čin uvedený v trestním zákoníku HLAVA IX.

 3. II.
  Relevantní skutkové okolnosti

  Vyhlášený nouzový stav je nezákonný protože:

 4. Usnesení Vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o vyhlášení nouzového stavu je neplatné, protože nebylo naplněno zákonné ustanovení ústavního zákona č. 110/1990 sb., Čl. 5 odst. (1)…, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
 5. Prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 30. října 2020 č. 1326 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č. 90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců.
 6. Prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č. 90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců.
 7. Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020 usnesením Vlády ČR ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 na základě vyslovení souhlasu usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 9. prosince 2020 č. 1409 je neplatné z důvodu, že souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl udělen v rozporu s §70 odst. (3) zákona č. 90/1995 sb., kdy k přijetí ústavního zákona je třeba 3/5 souhlasu všech poslanců.
 8. Všechna usnesení Vlády ČR o krizových opatřeních omezující některá práva stanovená a zaručená Listinou základních práv a svobod jsou neplatná z důvodu, že usnesení Vlády ČR ze dne 30. září č. 957 o vyhlášení nouzového stavu a prodloužení nouzového stavu usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108, ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 a ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 neobsahují náležitosti uvedené v Čl. 6 odst. (1) ústavního zákona č. 110/1998 sb., a to „… Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. …“
 9. Zákony projednávané na základě návrhu Vlády ČR Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze, jsou neplatné, protože jsou přijaté v rozporu s Čl. 8 odst. (1) ústavního zákona č. 110/1998 sb.!

 10. III.
  Návrh dalšího postupu

 11. Vzhledem k výše uvedenému oznamovatel navrhuje, nechť PČR zahájí úkony trestního řízení a prověří, zda došlo ke spáchání trestného činu podle trestního řádu.
 12. V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu poškozený požaduje, aby byl do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu vyrozuměn o učiněných opatřeních v této věci.

 
 

Originál trestního oznámení – zde

 
 


 
 
 

Autor příspěvku: ans

4.4 54 hlasů
Ohodnoťte článek
135 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
jakub
jakub
5. 1. 2021 5:46

nebranil bych se ani podani oznameni pro vlastizradu,co vy na to?

jakub
jakub
4. 1. 2021 16:27

zkopirovano,prepsano,podano,pridano jeste na Flegra,dekuji,tesim se na dalsi❤