Technologie zkázy – Jak prosadit neprosaditelné

Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí. Byl to skutečně zcela přirozený proces??

 

Ne, nebyl!! Lžou nám!!!

Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký politolog, psycholog a sociolog Dr. Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních a zcela nepředstavitelných. Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako i dětské euthanasie.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Dr. Joseph Overton?

Funguje totiž spolehlivě.

Dr. Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec dokonce i legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje totiž pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. “okno možností“, a v rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého až do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: tato vědecká technologie je mnohem sodistikovanější a delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem absolutně nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi pro ni zcela nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme například třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus, protože se společnost velice ostře a nekompromisně postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „absolutně nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze Overtonovy metody „oken možností“

Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje prosadit v myšlení lidí akceptaci doslova jakoukoliv myšlenky.

Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii jak tohoto smýšlení dosáhnout. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.

 

Fáze 1 – sice nepřijatelné, ale mluvme o tom!

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev absolutně nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu první pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti “radikálního“ do oblasti “možného“.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu, viďte?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z tzv. “vědeckého“ úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Fáze 2 – desakralizace

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.

Overtonovo „okno“ se tím ale nenápadně posunulo z “oblasti absolutně nepřijatelného“ do již jen “oblasti radikálního“. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je tedy zajištěn ten posun od absolutně nepřijatelného, absolutně negativního postoje společnosti ku kanibalismu ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s touto pseudovědeckou “debatou“ se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze jen na internetu, neboť takových lidojedů si média určitě všimnou a budou je citovat ve všech mainstreamových hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“ budou „nedobrými kanibaly“. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa například údajní “britští vědci“ a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova “okna“ se stalo, že původně absolutně nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a negativní  jednoznačnost problému byla zbourána.

 

Fáze 3 – nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpěrného precedentu

V následujícím kroku se Overtonovo „okno“ smýšlení lidí posunuje ještě dále a téma kanibalismu se přesunuje tak z “radikální oblasti“ do “oblasti možného“.

V tomto stádiu pak všechna média dále pokračují v citacích údajných tzv. “vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako údajně prý zaostalý nevzdělaný hloupá primitiv, tmář, svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se údajní fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „K.“ (tj. Kanibalové).

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem kanibalismus již tedy více již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní “legitimního“. Bude “objeven“, respektive vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna:

„Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?“

„O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!“

„Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku.

 

Fáze 4 – Overtonovo okno se dále posouvá z “oblasti možného“ do “oblasti racionálního“.

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se totiž možnost posunout Оvertonovo „okno“ opět dál z “oblasti možného“ do “oblasti racionálního“. Jedná se již o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného myšlení lidí mediální propagandou završeno zhruba těmito mediálními tvrzeními:

„Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli“.

„Аntropofilové byli vyprovokováni!“

„Zakázané ovoce je vždy sladké“.

„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst“.

„Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo, аntropofil nebo аntrofob“.

„Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není vědecky prokázána“.

V povědomí veřejnosti se tak uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se média demagogicky snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů, agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících „spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy“. Přítomnost v médiích ovšemže zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“.

Takzvaní “vědci“ a pseudonovinářští presstituti v této fázi ve všech mainstreamových hlavních médiích dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem a že je to tedy údajně prý normální. Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z “oblasti racionální“ do “oblasti populární“. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.

 

Fáze 5 – popularizace

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech.

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

„Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je… antropofil?“

„I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“

„A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!… Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje úplně všude v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů…). Ti ovšemže vyloučí z diskuze skutečné odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem Overtonova „okna“.

K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince:

„Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“

„Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“

„U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku“.

„Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil“.

„Vychovali je tak“ atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow.

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě jejich lásce?!“

 

Fáze 6 – z kategorie populární do sféry aktuální politiky

Posunujeme se k šesté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z “oblasti populárního“ do oblasti “aktuální politiky“.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy veřejného mínění prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma „zákaz pojídání lidí je zakázán“. To je firemní specialita liberalismu: tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během této poslední fáze pohybu Overtonova okna z “oblasti populárního“ do “oblasti aktuální politiky“ zlomena. Již pouze jen ta nejaktivnější část občanů bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však ale společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití.  Poslední zbytky oponentů a kritiků kanibalistické ideologie se permanentně zmenšuje. Podle politiků a médií jsou všichni co si dovolí v čemkoliv nesouhlasit s jejich kanabalistickou agendou údajně prý “fašisté“ a “nacisté“. Ve všech médiích probíhá vůči oponentům a kritikům kanibalistické ideologie nenávistný mediální tzv. “antifašistický“ lynč. Ba nejen mediální lynč, ale oponenti a kritice kanabalismu začínají být kriminalizováni, vyhazování ze zaměstnání, ze škol a z vědeckých institucí, ba dokonce jsou za svoje názory i existenčně likvidováni astronomicky vysokými likvidačními pokutami, které nejsou schopni zaplatit, na což jim exekutoři v rámci vymáhání uhrazení těchto pokut konfiskují veškeré jejich majetky. A eventuálně jsou tito oponenti a kritici za jejich tzv. „antropofobii“ a údajné tzv. “šíření nenávisti“ zavíráni do vězení anebo do psychiatrických léčeben.

Prostě přesně tak, jak to v západních zemích bylo s legalizací sodomie, kterou nejprve přejmenovali na “homosexualitu“, a nyní už nejen pojem sodomité, ale už ani “homosexuálové“ nepovažují za nejvhodnější, a nyní vyžadují, aby se nazývali “gayové“. Před našimi zraky nyní Evropa dovršila proces akceptace sodomie, a nyní postupně a nenápadně již zahajuje proces legalizuje incestu, pedofilie a zavádění eutanazie.

 

Jak technologii zničit

Nejsnáze se “okno“ popsané Dr. Overtonem posunuje v sekularizované tzv. “tolerantní“, respektive mravně indiferentní a vykořeněné společnosti, kde se médiím a jejich pánům ze zákulisí již podařilo lidi úspěšně vykořenit, respektive zbavit veškerých náboženských, mravních, národních, vlasteneckých a jiných podobných hodnot a ideálů. Tedy ve společnosti, která díky relativizaci všeho tradičního a normálního nemá tato společnost jako celek již vůbec žádné ideály a v důsledku toho ji již chybí jasné rozdělení dobra a zla. Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom naps at do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost. Neexistuje tabu. Neexistuje nic svatého. Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána. Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává? Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

Takováto společnost je pak velice lehkou kořistí pro to, aby jí vládcové v zákulisí mohli lehce vnutit jakékoliv pseudohodnoty, které jim vnutit chtějí.  Třeba i tento kanibalizmus by lidem takto vnutili, kdyby to vnutit chtěli. Nebyl by to pro zednáře vůbec žádný problém.

Díky svému totalitnímu mediálnímu monopolu získají díky médiím všechny méně inteligentní lidi, kteří podlehnou síle jejich všudypřítomné mediální propagandy. Nepoctivé oponenty a kritiky kterým se nepovedlo vymytí jejich mozků už nějak zkorumpují, aby přešli ať již za peníze nebo jiné benefity či výhody na jejich stranu. Vydíratelné a zbabělé oponenty a kritiky zas už nějak pod hrozbou že jim něco seberou či připraví je o kariéru zastraší aby mlčeli. A ten malý zvyšek neohrozených oponentů a kritiků, kterým nejen že se nepovedlo vymýt jejich mozky mediální propagandou, ale kteří jsou příliš čestní a poctivý na to aby je mohli nějak zkorumpovat, právě tak jako mají pevné hodnotové ukotvení a pro své přesvědčení jsou ochotni i trpět a stanout na úplném okraji společnosti, ta dokonale už nějak dokonale izolují od ostatní společnosti, aby na nich nemohli mít žádný vliv, aby ostatní spoluobčany nemohli tzv. “nakazit“ svými údajně prý “konspiracemi“.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.

Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému. Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe a poznanou pravdu šiřte po Internetu a sociálních sítích, neboť věz, že pouze jen pravda tě osvobodí.

 

S projevem hluboké úcty

 

JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.