Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 24.9.2020

Téma:

  1. Zhodnocení voleb.
  2. Projekt Trojmoří – a co to znamená pro ČR. Nic dobrého!
  3. Koronakrize – hromadné žaloby lékařů a právníků na vlády států.

Přečtěte si více o oKomentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 24.9.2020

Žádost o přezkoumání postupu OSZ Praha 6 ohledně odstranění sochy maršála Koněva

Městské státní zastupitelství Praha.

 

Věc: socha maršála Sovětského svazu I.S. Koněva ( id aliis socha Koněva) – oznámení o podezření z trestné činnosti – žádost o přezkoumání postupu Obvodního státního zastupitelství Praha 6 (id aliis OSZ) Přečtěte si více o oŽádost o přezkoumání postupu OSZ Praha 6 ohledně odstranění sochy maršála Koněva

Trestní oznámení na redaktora Kundru, ministra Petříčka a týdeník Respekt

JUDr. Jiří Vyvadil podal trestní oznámení na Respekt a ministra zahraničních věcí pro zločin šíření poplašné zprávy. Přečtěte si více o oTrestní oznámení na redaktora Kundru, ministra Petříčka a týdeník Respekt

Petice – žaloba – poslední zúčtování

Národní rada České republiky se v souladu s politikou Aliance národních sil připojuje k petici advokáta JUDr. Čestmíra Kubáta CSc., kterou zaslal 24. dubna 2020 na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, ministrovi zahraničních věcí a všem lidem dobré vůle, kteří se cítí být svobodnými, živými lidmi a občany znovu zrozeného suverénního národního českého státu. Přečtěte si více o oPetice – žaloba – poslední zúčtování

Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 16.4.2020

Téma:

  • KORONAVIRUS – CO BUDE DÁL S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ A S NAŠÍ ZEMÍ?
  • Nové trestní oznámení na starostu Prahy 6 kvůli protiprávnímu odstranění sochy maršála Koněva

Přečtěte si více o oKomentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 16.4.2020

Podání oznámení o podezření z trestné činnosti (O. Kolář a spol.)

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

Věc: oznámení o podezření z trestné činnosti

Oznamovatel:
Aliance národních sil, IČ 71443274, se sídlem 120 00 Praha 2, Legerova 1854/22,
zastoupená předsedkyní PhDr. Vladimírou Vítovou Ph.D., a  JUDr. Karlem Haisem.

Poškozený:
1) veřejný zájem,
2) ANS.

Podezřelí:
1) radní městského obvodu Praha 6,
2) osoby, které fakticky provedly odstranění sochy maršála SSSR I.S. Koněva (id aliis socha Koněva).

Přečtěte si více o oPodání oznámení o podezření z trestné činnosti (O. Kolář a spol.)

Lidé se připojují k trestnímu oznámení ohledně odstranění sochy maršála Koněva

Vážení přátelé, 

zde budeme zveřejňovat výběr některých vzkazů, které chodí na naši adresu a oznamují, že se lidé připojili k trestnímu oznámení. Pokud budete chtít učinit totéž, publikujeme zde jeden z dopisů, který můžete použít jako vzor a kopii poslat na naši emailovou adresu: aliancens@centrum.cz 

Přečtěte si více o oLidé se připojují k trestnímu oznámení ohledně odstranění sochy maršála Koněva