Vakcína COVID – rDNA – rRNA – cDNA – Komplementární Klonová DNA – Lidské klonování a mutace – Transhumanismus a sítě 5G

Origene má databázi přes 1 milion klonů lidí a zvířat. Klonování lidí se intenzivně provádí od druhé světové války. Klonovací techniky jsou dnes na velmi dobré úrovni. Klon za jednu hodinu … Proč není veřejnost informována? Modifikovaná DNA, nebo komplementární klonová DNA může snadno mluvit s 5G sítěmi. 5G sítě mohou zapínat výpinat geny. Vytváří se Internet lidí, zvířat, klonů, lidí s nano operačním systémem, někdo to nazývá Digitální koncentrák. Kdy to lidi pochopí, až z nich bude popel, nebo až se lidé kolem Vás promění v Zombí (CDC a Zombií připravenost)???

Přečtěte si více o oVakcína COVID – rDNA – rRNA – cDNA – Komplementární Klonová DNA – Lidské klonování a mutace – Transhumanismus a sítě 5G

Podnět na hygienu a poskytnutí informace od starostů

PODNĚT PRO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PODNĚT VE VĚCI Žádáme o řádné prověření zdravotní a občansko-právní bezpečnosti 5G sítí v reálných podmínkách a všech aspektů zde uvedených. S ohledem na to, že 5G sítě jsou softwarově definované sítě, […]