Komentář – poděkování

Přinášíme komentář, který nás velice potěšil. Po přečtení takového optimistického komentáře víme, že naše konání má smysl a dává nám energii pro další činnost.

Kromě jiných jsou zajímavé pasáže, kde je popisováno naše školství. Zde se jen potvrzuje, že se slušným vystupováním a jasnými argumenty se dá úspěšně „jít proti proudu“!

Dík za Váš dík! 🙂

Přečtěte si více o oKomentář – poděkování

Poděkování Alianci národních sil

Díky vám za dvě úvodní věty v textu „74. výročí květnového povstání“ – cituji: „Čest a sláva všem kteří se proti nacismu postavili. Bez vzpomínek nejsou dějiny.“ A dík i za to, že jste neopomenuli přizvat „Český svaz bojovníků za svobodu“, jako to dnes dělají někteří „demokratičtí“ politici, i za vaše české vlastenectví. Přečtěte si více o oPoděkování Alianci národních sil