Ministerstvo obrany – NEvidět, NEslyšet, NEmyslet

Nevidět, neslyšet, nemyslet, vykrucovat se, usmívat se, blábolit. Kvalifikační předpoklady pro ministra obrany.

Je celkem jasné, že uvedené splňuje současný ministr Lubomír Metnar měrou vrchovatou, hezky po vzorech svých slovutných předchůdců a předchůdkyň. Přečtěte si více o oMinisterstvo obrany – NEvidět, NEslyšet, NEmyslet