WHO je pachatelem, odvolávejme se na jí nadřazené struktury!

Milí přátelé,

pošlete těm loutkám nadnárodní mafie z WHO odkaz na principy lidských práv, která jsou nezcizitelná a nedělitelná, aby si uvědomili, že jejich pandemická úmluva je v rozporu s právním korpusem Spojených národů, kterým je WHO podřízena. Ta jejich smlouva je už od samého začátku neplatná. Je to další „fligna“ a „habaďůra“ na lidi. Přečtěte si více o oWHO je pachatelem, odvolávejme se na jí nadřazené struktury!