BEZDOMOVECTVÍ tu prakticky 200 LET NEBYLO!

200 let tu prakticky nebyli bezdomovci. Josef II. Nařídil stavět obecní pastoušky a obce měly POVINNOST v nich ubytovat každého, kdo neměl střechu nad hlavou. Existovaly pro všechny obyvatele „domovské listy“, které byly vlastně poukazem na bydlení v pastoušce v dané obci.

Přečtěte si více o oBEZDOMOVECTVÍ tu prakticky 200 LET NEBYLO!

Dneska na motivy staršího hitu „Jakpak je dnes u nás doma?“

Jak je to u nás na západě.

Dneska jsem dostal od přátel z okolí Gottwaldova, nyní Zlína, takový stručný popis místní situace za socialismu a nyní – po tzv. Sametové revoluci, dále jen Hadrák. Odpověděl jsem jim poněkud podrobněji, aby věděli, že nejsou sami, ale i s doporučením, jak pokračovat v budování naší rodné země. Přečtěte si více o oDneska na motivy staršího hitu „Jakpak je dnes u nás doma?“

Liberální kapitalismus kontra komunitarismus

Mnohdy se setkáváme s názorem a zároveň otázkou, proč se vyhraňujeme proti ostatním politických subjektům nebo jednotlivým politikům. K tomu bych chtěl krátce říci, že my se nevyhraňujeme, ale okolní subjekty se vyhraňují vůči nám. Přečtěte si více o oLiberální kapitalismus kontra komunitarismus

Kapitalismus je mrtvola! – nová zpráva Římského klubu „Pojďme na to! (Come On!)“

„Globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Nezbytný scénář pro svět podle myšlení autorů „Pojďme na to!“ je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu.“ Přečtěte si více o oKapitalismus je mrtvola! – nová zpráva Římského klubu „Pojďme na to! (Come On!)“