Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 5. díl

Tento článek je 5. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

Pokračuji tímto v sérii článků, jejichž účel vyplývá ze shora uvedeného nadpisu. Tento článek se zabývá otázkou dalšího postupu po našem odchodu z EU, tedy: Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 5. díl

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 4.díl

Tento článek je 4. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

 

c/  Jakým způsobem by měla ČR takovou změnu realizovat

Pro úplnost připomínám, že smlouva o uvolnění dovozu migrantů do ČR (a do EU obecně) má být podepisována pod názvem Globální kompakt o migraci v prosinci tohoto roku. Kde jinde než opět v Marakéši, kde přece nikdy o nic nejde. Zda tomu tak je, či nikoliv, posuďte sami: Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 4.díl

Tato země by prý měla vypadnout z Evropské unie

Francouzský prezident Macron v Salzburku nedávno vykřikoval něco o tom, že „země, které odmítají rozšíření Frontexu nebo solidaritu, opustí Schengen!

Konečně z něho vypadlo taky něco moudrého. Že to ale trvalo! Nicméně nelze než mu poděkovat za dobrý impuls a směr dalšího postupu pro naše setrvale nerozhodné politiky. Přečtěte si více o oTato země by prý měla vypadnout z Evropské unie

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 3.díl

Tento článek je 3. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

 

Pokračuji tímto v sérii článků pod shora uvedeným názvem, a to rozborem dalších otázek naznačených v prvním z článků na toto téma, tj.:

 

b/ Do jaké podoby (či seskupení) by měla ČR příp. přejít.

Stále více našich spoluobčanů (ač třeba stále ještě ne dost) si poznatky z vývoje v EU začíná uvědomovat s tím, že: Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 3.díl

Sirotci ano či ne

V současnosti běží ve veřejnosti diskuze ohledně ne/přijetí 50 syrských sirotků. A jak je v poslední době zvykem, racionální uvažování je nahrazováno vyvoláváním emocí či často nekorektními argumenty. Podívejme se tedy alespoň v krátkosti na celou záležitost zblízka. Přečtěte si více o oSirotci ano či ne

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 2.díl

Tento článek je 2. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

Dle příslibu ze závěru 1. části této série se nyní vracím k postupnému zodpovězení přednesených otázek: 

a/ Proč vůbec máme usilovat o nějakou změnu oproti současnému členství v EU

Je skutečností, že díky našemu vstupu do EU došlo minimálně k: Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 2.díl

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 1.díl

Tento článek je 1. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

Právě jsem shlédl video rozhovoru T. Okamury s redaktorem Takáčem na ČT 24 ze dne 4.9. t.r.  Svým způsobem byl ze strany T. Okamury velmi podnětný, což ignoroval či možná vůbec nepochopil redaktor Takáč, jehož hlavním úkolem bylo evidentně systematicky odvádět hovor a tedy i pozornost diváků od odpovědí pozvaného hosta a využít jeho návštěvy k tomu, aby s využitím jeho přítomnosti ve studiu se pokusil (pokolikáté už?) vnutit divákům pohled svých chlebodárců na tento svět a některé události v něm. Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 1.díl

Komentáře k aktuálnímu dění na Svobodném vysílači dne 26.8.2018

Témata:

  1. Postupující změny v Evropě,
  2. Konec dolaru jako světového platidla se blíží,
  3. Vzniká nové vojenské seskupení,
  4. Další americká provokace v Sýrii na obzoru.

Přečtěte si více o oKomentáře k aktuálnímu dění na Svobodném vysílači dne 26.8.2018

Při členství v EU západní Evropu nikdy nedohoníme

Uznávaný francouzský ekonom Piketty po prostudování podkladů to vyčíslil jasně. Za posledních 7 let (bráno do r. 2016) je ČR v porovnání peněz, které k nám z EU přicházejí a od nás do EU odcházejí, v minusu 1.689 mld. Kč (tedy více než 1,6 bilionu Kč). Přečtěte si více o oPři členství v EU západní Evropu nikdy nedohoníme