Braňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení elektrické energie!

Přátelé, je nutné, abychom se začali konečně všichni AKTIVNĚ sami bránit zvůli naší vlády.  Jde o poslední boj, jde o náš holý život – jinak budeme finanční cestou připraveni o všechno.

Přečtěte si více o oBraňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení elektrické energie!

Skupina Neutrino Energy Group podepsala smlouvu s partnerem z Ruské federace.

Neviditelná radiační spektra, jako jsou neutrina, jejichž hmotná vlastnost byla v roce 2015 prokázána laureáty Nobelovy ceny za fyziku, lze nyní technicky převést na energii – analogickou jako solární článek, který však již nepotřebuje světlo, tj. dodává energii i v úplné tmě. Přečtěte si více o oSkupina Neutrino Energy Group podepsala smlouvu s partnerem z Ruské federace.