Naše cesta směrem k rozvoji či rozvojové zemi.

Není pochyb, že prožíváme krizi, kterou odstartoval virus a následně válka na Ukrajině. Svět se rozdělil na dva tábory, které vidí odlišná východiska z těchto krizí. Na jedné straně je nerespekt k druhému, kdy určitá skupina lidí nám říká, jak vypadá jediné možné řešení a ostatní se tomuto řešení musí podřídit. Na druhé straně tolerance k druhému a jeho práva se rozhodnout, jak chce žít.

Přečtěte si více o oNaše cesta směrem k rozvoji či rozvojové zemi.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÁ ZMĚNA SE V ČR ZATÍM NEKONÁ

Kapitalismus už nemůže fungovat. Expanze a růst se zastavily. Společnost citlivě vnímá tyto změny a podvědomě ví, že se soukolí zadrhlo. Stará elita ztrácí svou moc, takže se brání a bude bránit ze všech sil. Před našima očima kolabují kapitalistické hodnoty, kolabuje samotný kapitál, který dosáhl v podobě dluhu takových rozměrů, že pro většinu z nás je nepředstavitelný. Například dluh USA činí 31,400,000,000,000 dolarů.

Přečtěte si více o oSPOLEČENSKO-EKONOMICKÁ ZMĚNA SE V ČR ZATÍM NEKONÁ

JEDNOU SE NA TO NĚKDO ZEPTÁ

Stát není nadřazen jednotlivci, stát je tvořen souhrnem jednotlivců. Jakmile se stát pokusí zlomit jednotlivce, aby se zachoval jako celek, zrazuje původní myšlenku státu, poruší společenskou smlouvu a zradí svého jediného smluvního partnera, “občana”. Žijeme v době, která jednou bude popsána v čítankách dějepisu jako období, kdy jsme si zvolili skupinu lidí, která neumí vládnout. Především nechápou funkci státu a řízení státu jako takové. Uvedu zjednodušené vysvětlení.

Přečtěte si více o oJEDNOU SE NA TO NĚKDO ZEPTÁ

HOSPODÁŘSTVÍ NOVÉ DOBY

Tento článek je 1. díl série Hospodářství nové doby. Dosud vyšlo dílů 1

EKONOMIKA se nerovná HOSPODÁŘSTVÍ! Hospodář může naši společnost vymanévrovat ze současné nastupující ekonomické katastrofy. Silnice, mosty, domy i továrny zůstanou. Co se zhroutí, je jejich finanční ohodnocení – tedy EKONOMIKA.
Přečtěte si více o oHOSPODÁŘSTVÍ NOVÉ DOBY

Demokracie neboli vláda lidu

První zmínky o demokracii lze najít tisíce let před našim letopočtem, kdy se člověk zastavil. Je to období, kdy se začaly zakládat první zemědělské usedlosti a začal se hledat systém, jak společně hospodařit a vést komunitu lidí. Tyto usedlosti malých komunit lidí přijímaly rozhodnutí konsensem neboli většinou a mnohokrát bez označení konkrétního vůdce komunity.

Přečtěte si více o oDemokracie neboli vláda lidu