Výročí Bílé hory 8. listopadu 1620 aneb Od vlastenců k dějepisným idiotům a zpět

398. výročí bělohorské porážky českých stavů od spojených ultrakatolických vojsk habsburského tyrana Ferdinanda II. znamenalo katastrofu vývoje českého státu, jeho státního práva a strašlivé zničení nekatolického obyvatelstva českých zemí. Přečtěte si více o oVýročí Bílé hory 8. listopadu 1620 aneb Od vlastenců k dějepisným idiotům a zpět

Naše slovanství je nezpochybnitelné

Není to až tak dávno, co se u nás rozjela kampaň, že jsme ve skutečnosti Keltové. Pan P. Nečas ve svém podlézavém a falešném projevu v Mnichově na bavorském zemském sněmu držel řeč o tom, jak Bavoři a Češi jsou si historicky blízké národy a že jeden bez druhého snad ani nemůže existovat. Přečtěte si více o oNaše slovanství je nezpochybnitelné

Na zaplacení reparací od Německa máme nárok

 Před nedávnou dobou jsme mohli číst názor jednoho „našeho odborníka“ na reparace. V podstatě prohlásil, že od našich reparačních nároků musíme odečíst hodnotu majetku, který jsme konfiskovali německému obyvatelstvu. Ovšem toto tvrzení je v rozporu s textem Pařížské reparační úmluvy. Přečtěte si více o oNa zaplacení reparací od Německa máme nárok

Proč je třeba vydávat Čechy za zločince?

Všechny systematické útoky na český národ, které se datují od rané doby po roce 1989, vzácně souznívají v jediném podtextu. Mají ukázat Čechy jako jakési nespolehlivé, nepevné, nejednotné etnikum, doslova jako jakési „obyvatelstvo“, které ze „středoevropského prostoru“ neoprávněně a „zločinně vyhnalo“ příslušníky německého národa. Ti jsou představováni jako potomci jakéhosi rovněž „původního obyvatelstva“, již nejméně po tisíciletí bydlící vedle Čechů ve středoevropské kotlině.  Přečtěte si více o oProč je třeba vydávat Čechy za zločince?