Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač – 21.03.2019

Téma:

  • Globalizace a střetávání civilizací.

 

Hosté:

  • Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. / Metropolitan University Prague
  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně ANS

Přečtěte si více o oKomentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač – 21.03.2019