Proces vyvázání ČR z globálních struktur, které prosazují agendu 3 D (deindustrializace, depopulace a deracionalizace)

1) Vystoupení z EU Ihned oznámit do EU! Bez referenda. Viz Lisabonská smlouva čl. 50. Mimochodem vstup do EU v referendu schválila faktická menšina voličů. Do EU platíme daleko více než z ní […]

„Pandemie“ je prostředkem pro zavedení digitální měny a totální uhlíkové kontroly lidí

https://cz24.news/expert-m-ciummei-pandemia-skonci-ked-sa-digitalna-mena-dostane-do-platnosti-video-23-min-sk-titl-prepis/       ANS dlouhodobě požaduje odstoupení ČR od Agendy 21, Agendy 2030 a od dalších nebezpečných globalistických smluv, kterými jsou vlády zavázány k podnikáni kroků proti vlastnímu obyvatelstvu. Také požadujeme […]

Už v roce 1992 byl schválen program, jak vylidnit 95 % světa do roku 2030

Agenda 21 je programový dokument Organizace spojených národů (OSN), schválený na Summitu Země v červnu 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálně je to program pro 21. století, který přináší všem zemím světa návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a současně zlepšovat hospodářské a sociální podmínky života na Zemi. Na první poslech to mnohým zní hezky. Zvláště těm, kteří zapomněli na staré české přísloví o ptáčku, kterého lapají…

Přečtěte si více o oUž v roce 1992 byl schválen program, jak vylidnit 95 % světa do roku 2030