TÁBOR je náš program, 28. 10. 2022

V Táboře, na vlakovém nádraží, se pod organizační záštitou Klubu českého pohraničí uskutečnila v dopoledních hodinách dne 28. října 2022 připomínka vzniku Československé republiky.

Se svým projevem, ve společnosti dalších řečníků, vystoupil rovněž 1. místopředseda Aliance národních sil, Mgr. Marek Adam.
 

Přejme si navzájem MÍR jako chléb a sůl dneška! 

Proslov pro město TÁBOR ke dni 28. října 2022 

 

Vážení přátelé, milí vlastenci!

Setkáváme se dnes, dne 28. října, u pamětní desky, připomínající vznik našeho samostatného státu.

Společný stát Čechů a Slováků dnes již neexistuje.

Ale národ český a slovenský je stále živý.

Tomáš Garrigue Masaryk se domníval, že Češi a Slováci patří k sobě. Nemýlil se, byť historická zkušenost tyto dvě části lidu československého dočasně odloučila.

Jsme všichni Slované a nezapomínejme na tuto podstatu právě dnes, když i mezi Slovany je vrážen klín v novodobé bratrovražedné válce na Ukrajině.

Naše podstata vychází z tradice kontinuity české státnosti, jak ji formuloval

T. G. Masaryk, inspirován koncepcí dějin Františka Palackého.

Máme být na co hrdí, jedná se o cestu české reformace, počínající odkazem Mistra Jana Husa přes mírové ideály Petra Chelčického a plebejského husitského krále Jiříka z Poděbrad. 

„Tábor je náš program!“ věděl pevně náš první československý prezident. 

Ideou husitského Tábora totiž bylo hlavně vědomí, že lepší a důstojnější život musí být pro každého člověka především již život zdejší, pozemský. 

Nápravu věcí lidských ve světě pozemském měl ve svém srdci rovněž učitel národů – Jan Amos Komenský.

Masaryk sám pak obdivoval u těchto autorit duše českého národa nejvíce jejich zájem o poznání vyšší duchovní Pravdy.

„Ježíš, né Caesar!“ pravil moudře Masaryk.

Český národ a jeho charakter zrodil se z fundamentu plebejského, lidového, a sváděl historický zápas za onen svůj charakter přes mnohá období úskalí. 

V jednom ne příliš radostném období se ocitáme i my, protože naše současná vláda, a je to zjevné, ani zdaleka není Komenského „vládou věcí Tvých“… 

Není to vláda českého lidu v zájmu našeho národa. Spíše jde o dosazené místodržící, loutky cizích mocenských struktur. 

Proto je nanejvýš důležité připomínat 28. říjen a nezapomínat na tisícileté úsilí našich předků, bránících českou státnost. 

Nezapomínejme však ani na emancipační přínos myšlení osvícenských filosofů a nezapomínejme ani na ideály humanistických myšlenek, z nichž se v 19. století zrodil demokratický socialismus jako nejhumánnější model mírového soužití. 

Socialismus v rodině, humanismus ve společnosti a především mírové snahy ve světě jsou tím, co naše novodobá společnost potřebuje aktuálně nejvíc. 

Přejme si navzájem MÍR jako chléb a sůl dneška! 

 

Mgr. Marek Adam

1. místopředseda ANS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autor příspěvku: ANS