Svobodný vysílač CS – 12. 8. 2021

Komentáře ANS k aktuálnímu dění

Téma:

  • Aktuální komentáře k současnému dění

 

Hosté:

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
  • Mgr. Marek Adam, 1. místopředseda ANS
 
 
 
 

 


 

Autor příspěvku: ANS