Sůl nad zlato aneb skutečné hodnoty nad peníze

Naše pohádky, to je dar našich předků. Je v nich moudrost, poučení a také návod, jak řešit situace. 

My jsme se dostali do situace, kdy král – velké dítě – má moc, ale zdravého rozumu málo a tak může kázat i takové nesmysly, jako že není třeba soli, která představuje skutečnou hodnotu a je nezbytná pro život. Bez peněz, zlata a šperků se dá velice dobře žít. Stačí si vzpomenout na různé finanční krize, kdy si člověk nekoupil chleba ani za  kolečko plné peněz, protože jejich hodnota je uměle daná, smyšlená, zkrátka umělá. Skutečné hodnoty jsou láska, zdraví, pracovitost, pokora k Životu, radost a dary přírody. Právě dary přírody a naše práce nám dávají možnost se napít, najíst, ošatit, poskytnout materiál na vytvoření domova atd.

V pohádce je jasně patrné, že člověk se zdravým rozumem, který se vzepře hlouposti, může pomoci ostatním lidem a poskytnout jim to, co opravdu potřebují a  také, že laskavost a nezištné konání k sobě přitahuje dary, které pomohou napravit vzniklé škody.

 Je na nás, které hodnoty si vybereme pro sebe a pro své děti, zda ty skutečné, které jsou důležité pro Život,  anebo ty zdánlivé, které jsou ale proti Životu a kde budeme pořád jen hračkou toho, kdo  určuje  hodnotu peněz.

Naše vlast nám zatím poskytovala vše, co bylo potřeba, abychom žili šťastně, v hojnosti a dostatku, a proto bychom o ni měli pečovat. (Jsem Čechoslovák  po rodičích a tak  míním  a cítím svojí vlastí obě nyní samostatné republiky.)

Láska  je opravdu velmi silný nástroj, který má každý z nás, ať chudý – či bohatý, malý nebo velký, proto  si myslím, že bychom měli tento nástroj začít vědomě používat v každodenním životě.

O síle kolektivního myšlení a energetických otiscích v informačních polích jsou vědecky doložené studie a duchovně založení lidé o tom vědí již od pradávna.

Proto navrhuji, aby každý Člověk každý den ve 21.00 hod. v Čechách a na Slovensku myslel na naší vlast s láskou, aby si představoval naši budoucnost, kde máme krásnou přírodu,  zdravé lesy, zahrady,  kvetoucí sady, studánky s křišťálovou vodou, spokojené rodiny, šťastné děti, lidi, kteří tvoří opravdové hodnoty, které vydrží po mnoho generací. Těmto představám a vizualizacím můžeme poslat nádherné a radostné pocity přímo  ze svého srdce, ať už je to vděčnost, světlo, teplo nebo láska, vše je v pořádku.

Udělejme si z toho rituál, jako dívání se na zprávy či Večerníček.

Každý z nás může přispět. A jedná se jen o pár minut našeho času. Myslím, že si to naše vlast a my zasloužíme.

Já začínám DNES.

 

Prosím, pokud to s vámi ladí, sdílejte dál.

 

Michal Ondrej, člen KK ANS Jižní Čechy

 

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil