Stížnost na libereckou redakci ČRo v rámci volební kampaně

Vážený pan

Mgr. René Zavoral

generální ředitel Českého rozhlasu

Praha 16. 9. 2021

 

Vážený pane generální řediteli,

obracím se na Vás se žádostí o rychlou nápravu níže popsané situace.

Lídrovi Aliance národních sil v Libereckém kraji – Mgr. Karlu Redlichovi, Dis. – byl po natočení volebních vizitek zaslán vedoucím redakce panem Šáchou email (viz níže), kde mu oznamuje, že jeho volební vizitka bude zkrácena o jisté pasáže, protože jsou údajně v rozporu s pravidly, kodexem či právním řádem. Jeho „argumenty“ jsou však pouze v obecné rovině, a proto se jedná zcela jednoznačně o nepřípustnou cenzuru a svévolné porušení volebního zákona a svobody slova. Vedoucí redakce není majitelem liberecké pobočky ČRo, ale pouhým zaměstnancem veřejnoprávního média a má povinnost ctít Ústavu, jejíž součástí je Listina základních práv a svobod, článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Dovolte, abych upozornila na následující fakta.

A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • Pandemie nebyla nikdy vyhlášena ze strany hygieny ČR! Neexistuje žádný takový dokument. WHO deklarovala jako „pandemii“ i prasečí chřipku, ale všechny dopady do ekonomiky (související s pandemií) vyhlásilo WEF – a mimochodem na uzavřeném zasedání a bylo to jen politické rozhodnutí. Ze strany WHO došlo pouze k veřejnému vágnímu prohlášení Tedrose. Neexistuje však žádný právní dokument, kterým by byla pandemie vyhlášena. Pár podrobností například zde: https://www.youtube.com/watch?v=IXC_v30GmGs A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • Wolfgang Wodarg (německý lékař a politik, předseda parlamentního shromáždění zdravotního výboru Rady Evropy) vyzval k prošetření nepatřičného vlivu vyvíjeného farmaceutickými společnostmi na globální kampaň chřipky v rámci WHO a upozornil na politickou změnu „definice“ pandemie přímo na veřejném slyšení v Evropském parlamentu.

A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • Rezoluce Rady Evropy č. 2361/2021 jasně říká, že k vakcinování nesmí být nikdo nucen (3.1 je nutné zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje; 7.3.2 je nutné zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován; 7.3.4 je nutné šířit transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín, 7.3.5 je nutné transparentně oznamovat obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovat je k podrobnému přezkoumání Parlamentem i veřejností).

A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • Podle statistických dat zemřelo v naší zemi průběžně na covid 0,1 – 0.4%. Proto nikdy hygiena nevyhlásila žádnou pandemii.

A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • SÚKL přímo svých stránkách uvádí toto: EMA uvádí k očkovací látce Comirnaty a Moderna tyto informace: “Dopad očkování přípravkem Comirnaty/Moderna na šíření viru SARS-CoV-2 dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus. V současné době není známo, jak dlouho trvá ochrana poskytovaná Comirnaty/Moderna. Lidé očkovaní v klinickém hodnocení budou po dobu 2 let sledováni, aby získali další informace o době trvání ochrany.”

https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-3-2021?highlightWords=Experiment%C3%A1ln%C3%AD%20vakcina&fbclid=IwAR1oBkwfw9obL3yj5I9nLoICNlmadQuo20G31nUVEF7bD175bgvjRJ0hsco

Vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech získala POUZE podmínečnou registraci.

https://www.sukl.cz/sukl/evropska-agentura-pro-lecive-pripravky-doporucila-udelit-1

Proticovidové „vakcíny“ m RNA obsahují geny, kódující proteiny patogenu. Jsou schváleny jen podmíněně a experiment bude teprve vyhodnocen! Ergo jsou to experimentální látky na genové bázi. U Evropského soudu navíc běží žaloby na tyto tzv. „vakcíny“ a v současné době jsou projednávány.

A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • Smlouvy na nákup vakcín nejsou uzavřené s ČR, ale s Evropskou komisí a vše podstatné je v nich začerněno a zveřejněno pouze v angličtině – viz příloha.

A proto jsou níže slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

  • K otázce 11. 9. 2001.

Morgan Reynolds, profesor na Texas A&M University a bývalý vysoký úředník Bushovy administrativy  (v době útoků 9 – 11 byl šéfem centra Criminal Justice Center při Národním centru pro policejní analýzu) žádal řádné vědecké přezkoumání tragédie z 11. září, které bylo zorganizováno „zevnitř“ a veřejně před americkým senátem sdělil, že vědci a specialisté byli zastrašováni, aby se k tématu vyjadřovali. Mnoho odborníků požaduje politické zveřejnění skutečné pravdy o pozadí 11. září 2001 – například: Architects and Engineers for 911 Truth – asociace architektů a inženýrů žádajících vyšetření událostí z 11. září 2001 nebo Pilots for 9/11 Truth – organizace pilotů a leteckých profesionálů za nalezení pravdy za událostmi z 11. září a tisíce dalších odborníků přímo v USA. A proto jsou slova Mgr. Redlicha pravdivá.

 

Zaměstnanci libereckého rozhlasu odmítli již jednou odvysílat rozhovor s Mgr. Karlem Redlichem (osobností roku a nositelem ceny města Semily, tlumočníkem do znakového jazyka), o který ale nejprve sami aktivně požádali. Důvodem neodvysílání natočeného rozhovoru byla skutečnost, že v závěru řekl, že si váží toho, že mohl tlumočit slova prezidenta ČR pana Miloše Zemana při jeho oficiální návštěvě kraje.

 

Vážený pane řediteli, chci věřit, že výše uvedené argumenty jsou dostatečným důkazem nekompetentnosti a zlé vůle ze strany liberecké redakce. Prosím tedy o urychlenou nápravu. Opravdu neradi bychom podnikali právní kroky proti konkrétním lidem.

 

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

Pro informaci zasláno:

Předseda Rady ČRo

Ředitel regionálního studia Liberec

 

 

______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: „Šácha Tomáš“ <tomas.sacha@rozhlas.cz>
> Komu: „liberecky@aliancenarodnichsil.cz“ <liberecky@aliancenarodnichsil.cz>
> Datum: 15.09.2021 09:24
> Předmět: Volební vizitka ČRo – porušení pravidel

Dobrý den,
Na základě posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu a regionální stanice Český rozhlas Liberec jsem byl pověřen, abych Vám oznámil následující stanovisko:

Ve své odpovědi na otázku č. 1 při natáčení předvolebních vizitek  1.9.2021 jste řekl následující formulaci, cituji: „vynucování vakcinace, která je podmínečně schválená Evropskou unií a jako taková je celkově experimentální a tudíž její vynucování je protizákonné. Navíc pandemie jako taková nebyla v naší zemi vůbec identifikována, protože při pandemii musí minimálně dvanáct procent onemocnět infekcí a zemřít. Takže pokud máme statistická čísla 0,1 procenta, tak je to celé jeden velký blud“.

Ve své odpovědi na otázku č. 2 jste řekl následující formulace, cituji: „..vynucování vakcinace, která je nezákonná, je experimentálně schválená.“ (..) „Ve skutečnosti se nejedná o vakcínu, ale o látky související s genovou terapií a navíc podmínečně schválené. Tudíž jakékoli vynucování je protizákonné.“

Ve své odpovědi na otázku č. 4 jste řekl následující formulaci, cituji: „Například si uveďme teď k výročí oficiální verzi 11. září, která je teď postavená (z) polopravd minimálně, spíše lží.“

Podle vedení Zpravodajství ČRo i stanice ČRo Liberec jde o porušení pravidel pro natáčení a vysílání vizitek krajských volebních lídrů ve volbách do sněmovny Parlamentu ČR 2021, konkrétně článku č. 9, který říká, že regionální studio musí odmítnout vysílání odpovědi nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. Z toho důvodu jsme zvýrazněné části ve formulacích z Vašich odpovědí vystřihli. Kontext ani plynulost Vašeho vyjádření se tím nijak nezmění.

Připomínám, že vysílání Vaší vizitky na základě losování pořadí proběhne 27.9. v 15:50 na Českém rozhlase Liberec.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Mgr. Tomáš Šácha
vedoucí redakce
[http://static.rozhlas.cz/icewarp/images/CRo-Cesky_rozhlas-Z-RGB.png]

Český rozhlas
Zpravodajství Ústí nad Labem/Liberec
Na Schodech 10 | 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 211 554 121 | mobil: 602 307 286
e-mail: tomas.sacha@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz<http://www.rozhlas.cz/>
IČ 45245053 | DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

[http://static.rozhlas.cz/icewarp/images/ikonka_FB-6.png]<http://www.facebook.com/ceskyrozhlas>[http://static.rozhlas.cz/icewarp/images/ikonka_TW.png]<http://www.twitter.com/CRozhlas>[http://static.rozhlas.cz/icewarp/images/ikonka_Go.png]<https://plus.google.com/+%C4%8Cesk%C3%BDrozhlas>[http://static.rozhlas.cz/icewarp/images/ikonka_Yo.png]<http://www.youtube.com/ceskyrozhlas>[http://static.rozhlas.cz/icewarp/images/ikonka_CR.png]<http://www.rozhlas.cz/iradio/zive/>
__________________________________________________________________________________________

 

Vyjádření MZ ZDE.

 

Odpověď Českého rozhlasu je ZDE

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS