Stížnost ANS a Jednotných na neregulérnost voleb

Aliance národních sil

Legerova 1854/22

120 00 Praha 2

a

Jednotní  

Alšovo náměstí 691/4

708 00 Ostrava                                                                                                                                                

Nejvyššímu správnímu soudu

Moravské náměstí 611/6

602 00 Brno-město

 

 

Věc:

Stížnost na platnost voleb do Senátu, Parlamentu České republiky a voleb do krajských zastupitelstev, které se konaly ve dnech 2. – 3. října 2020 a pokračovaly do Senátu 9. – 10. 10. 2020.

 

O podání stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu rozhodlo předsednictvo politického hnutí Aliance národních sil a předsednictvo politického hnutí Jednotní.

Oběma politickým subjektům vadí, že neměly v kampani rovnocenný přístup do médií.

Výsledky voleb odpovídají několikaměsíční manipulaci médií, která předjímáním výsledků voleb a preferencí stran či jejich konkrétních politiků ovlivňovala tendenčně veřejné mínění. Všechny neparlamentní strany (až na několik „pro forma“ drobných výjimek) byly předem diskvalifikovány z rovného volebního soupeření. Nebyly zvány do medií a nebylo jim umožněno předložit veřejnosti své politické názory a debatovat o důležitých tématech, jako to mohly dělat strany parlamentní.

Masmediálně ostře diskriminační a nerovný charakter voleb z nich dělá reality show předem určených vítězů a poražených.

Odůvodnění:

Na různé druhy médií dopadají v předvolebním období zejména tyto povinnosti: „Všechna média, regulovaná zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podléhají trvalému požadavku objektivnosti a vyváženosti vysílání; všechna veřejnoprávní a veřejnoprávními korporacemi provozovaná média podléhají zásadě vyváženosti a rovného přístupu ke kandidujícím subjektům v období volební kampaně.“

Konstatujeme, že média před krajskými a senátními volbami porušovala zákon, konkrétně zásadu objektivity a vyváženosti. Mainstreamová média, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu nedávala všem subjektům stejný prostor, naopak trvale znevýhodňovala neparlamentní strany a stranila předem vybraným politickým subjektům a jich kandidátům.

Vzhledem k tomu, že stát nebyl schopen zabezpečit ústavní práva uvedená zejména v článku 5 Ústavy České republiky v platném znění, považujeme naši stížnost na platnost voleb za opodstatněnou.

 

Návrh:

Navrhujeme, aby soud ve svém výroku zrušil volby do Senátu Parlamentu České republiky a krajské volby, které se konaly ve dnech 3. –  4. října 2020, a aby nařídil jejich opakování za podmínek rovného přístupu médií, který reguluje zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ke všem politickým subjektům, které se zúčastňují voleb.

 

V Praze dne 20. října 2020

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil

 

Ing. et Mgr. Pynelopi Cimprichová, předsedkyně Jednotní

 

 

Informace Nejvyššího správního soudu o probíhajícím řízení ZDE.

 

 

 

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře