Státnímu zastupitelství nevadí veřejné roztrhání Ústavy ČR

Vývoj trestního oznámení na Mikuláše Mináře, který na veřejné demonstraci ostentativně roztrhal Ústavu ČR – tedy ZÁKLADNÍ ZÁKON STÁTU.

 

Původní trestní oznámení…

Podání oznámení o podezření z trestné činnosti

 

Bořice, 10. 12. 2019

Městské státní zastupitelství Praha

 

Věc: podnět k přezkoumání postupu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 (id aliis OSZ Pha1)

Č.j. 3 KZN 309/2019

 

Dne 11.11.2019 vydalo OSZ Pha1 vyrozumění, že se náš podnět směřující proti Miroslavu Mináčovi (správně Mikuláši Minářovi) bez dalšího opatření zakládá.

Takový postup OSZ Pha1 pokládáme za zmateční jak z hlediska procesního tak hmotněprávního.

Podle § 358/1 tr. zákoníku objektivní stránka tohoto tr. činu spočívá mj. ve spáchání hrubé neslušnosti na veřejnosti. Co je hrubou neslušností uvádí citované ustanovení jen demonstrativně, nikoliv taxativně, jak se nám snaží namluvit státní zástupkyně OSZ Pha1. To chápeme tak, že i jiným způsobem se lze dopustit hrubé neslušnosti. Sem rozhodně řadíme veřejné trhání Ústavy navíc spáchané, jak je zřejmé z veřejně dostupných zdrojů, ve stylizovaném stejnokroji NSDAP. Takové jednání se zcela nepochybně příčí zásadám občanské morálky a společnosti a je projevem právního nihilismu, který v našem státě v poslední době doslova kvete, byť je zakrýván poukazy na svobodu projevu apod. V této souvislosti zdůrazňujeme zejména preambuli Ústavy ČR, čtvrtý odstavec. Společenská škodlivost takového činu je podle nás mimořádně vysoká.

Musíme se ale opět vrátit ke Spojeným státům americkým našemu spojenci a vzoru. Navíc státu, který se významně podílel na vzniku samostatného československého státu, jehož kulaté výročí jsme před rokem tak bohatě slavili. Zde by takový pachatel asi nebyl vzat do vazby a souzen, ale spíše by byl zatčen a skončil by na Guantanámu. Dovolujeme si tento podnět odeslat též na velvyslanectví USA, aby bylo zřejmé, jak se u nás chováme k základnímu zákonu.

Pokud jde o procesní stránku, tak zde brojíme především proti skutečnosti, že vyrozumění nebylo zasláno našemu zmocněnci nýbrž jen nám, což je postup, eufemisticky řečeno, neobvyklý.

Dále namítáme, že i kdyby se v tomto posuzovaném případě Mikuláše Mináře nejednalo o trestný čin, tak by se měl tento skutek posoudit jako přestupek podle § 5/1a z.ř. 251/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ovšem státní zástupkyně OSZ Pha1 ignoruje ustanovení § 159a tr. řádu. Zde se stanoví, že OČTŘ věc odloží, pokud není na místě vyřídit věc jinak. A takovým vyřízením může být zejména odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku podle písm.a) citovaného ustanovení. Takže se ptáme, proč tak OSZ Pha1 neučinilo a proč to přehrává na nás? To se bojí Mináře nebo těch, kdo za ním stojí? nebo koho či čeho?

No a v závěru se podivujeme nad opakovaným poučováním ohledně trestní případně správně trestní odpovědnosti (viz závěr vyrozumění). My jsme se ničeho nedopustili, snad jen toho, že poukazujeme na některé „nešvary“. Nebo snad ano?

Tento podnět si dovolujeme publikovat.

Summa observantia

Za ANS

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
  • JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

V z. JUDr. Petr Šáda

 

Podnět k přezkoumání – ZDE

 


 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil