Starověká Čína a Konfúcius k současnosti

Konfúcius říká: „Morálka, má hodnotu vyššího práva, neboť chrání a rozvíjí základní předpoklady a podmínky existence života, vycházející z pochopení souvislostí, radosti z žití a potřeby soužití.“

Proto není třeba vytvářet speciální zákony, které by společnost jako takovou a její členy, měly „chránit“. Takové jsou již realizovány právě morálkou, sdílenou většinou lidu. Tím odpadá starost „tvůrců“ morálky, zákonů a systému, skládajícího se z těchto zákonů, a také následné vymáhání jejich mocenského vlivu na lid.

Systém založený na mocenských zákonech je velmi nemravný, neuznává ve skutečnosti člověka v jeho pozitivních i možných negativních konotacích a tedy neuznává samotnou přírodní, přirozenou schopnost lidu vyvíjet se.

K pokroku nikdy nedojde do doby, než se vystrašená a chudnoucí společnost nevymaní z logiky „práva“ a přirozeně si nenajde cestu zpět k naposledy známé a užívané obecné morálce.

 

Výběr z textu, který přišel emailem.

Autor: Člověk Moudrý


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil