Stanovisko ANS ke kulatému stolu v Praze dne 13. 7. 2021

Kandidátní listina se musí odevzdat do 3.8. 2021. Plná kandidátní listina ve všech 14 krajích čítá 343 lidí. Každý kandidát musí vlastnoručně podepsat kandidátní listinu, kde je uvedena jeho přesná adresa z občanského průkazu. Kandidátka musí být v každém kraji doručena osobně volebním zmocněncem na krajských úřad. Za každý kraj musí strana, která dává kandidátku, zaplatit 19 000 Kč, což je celkem za republiku 266 000 Kč. Všech 14 krajů musí mít svého volebního zmocněnce. Všechny kraje je nutné osobně objet v pracovních dnech za vlastní peníze a ve vlastním volném čase. O těchto zásadních věcech se však na kulatém stolu nejednalo, protože si toho zúčastnění nebyli vůbec vědomi a vědět to ani nechtěli.


Zástupci ANS a ND jednali s většinou zúčastněných již od března, avšak bez jakékoliv odezvy. Na kulatém stole všem opakovaně! a opět zcela nepodmíněně! nabídli k dispozici svoji – již částečně sestavenou kandidátku na základě cca 200 podepsaných kandidátních listin, včetně kompletního administrativního zajištění voleb. Tato nabídka však byla většinou zúčastněných nelogicky odmítnuta. Naopak jsme byli přesvědčováni – a to i představiteli stran, které jdou do voleb zcela samy!!!! – abychom se my (ne však oni) „zřekli svého ega“, zahodili veškerou dosavadní práci do koše, zradili všech cca 200 lidí – kteří nám dali důvěru a již podepsali kandidátní listiny – a tři týdny před odevzdáním kandidátek začali od nuly na kandidátce nové neznámé politické strany, která nemá ještě ani název! Představitelé ANS a ND opustili absurdní jednání s tím, že jejich nabídka na spolupráci sice ještě trvá, ale čas a administrativní a finanční náležitosti voleb jsou neúprosné.

Kromě politických stran ANS a ND byli přítomni zástupci tří dalších politických stran: Hnutí Cesta,  Jednotní (kteří jdou do voleb s Volným blokem ) a z části původních Jednotných nově vzniklá politická strana Švýcarská demokracie (která jde do voleb pouze sama). Dále byli přítomni zástupci volných neinstitucionalizovaných iniciativ, jako je Aliance kulatého stolu, Amazonky, Činná kompetence, E koruna anebo jednotlivci – političtí aktivisté. Jednání pořádala iniciativa Srdcem pro vlast.

V Praze 14. 7. 2021

Předsednictvo ANS

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS