Stanovisko ANS k protiruským aktivitám

Stanovisko Aliance národních sil k protiruským aktivitám některých celostátních nebo lokálních českých politiků.

Po analýze současné situace jsme se rozhodli jasně a zřetelně vyjádřit k současné neúnosné politické situaci v ČR, k nerespektování mezinárodního práva a k falešnému přepisování historie.

Je zřejmé, že se český stát – co se týče funkce řídit společnost – rozkládá. Nefunkčnost státních orgánů bije do očí. Zdivočelá komunální politika nabírá takových rozměrů, že není možné předvídat hlavní směry politiky státu a to nejen v zahraničně politické oblasti. Hospodářství, zdravotnictví, školství, zemědělství atd., jsou také naprosto paralyzovány.

Protiruské zahraničně politické postoje premiéra ČR, předsedy Senátu ČR, ministra zahraničí ČR, některých poslanců, europoslanců a mnohých senátorů, primátora Prahy, starosty Prahy 6, starosty Řeporyj a mnohých dalších, včetně činnosti neziskových organizací a spolků typu Milion chvilek pro demokracii činí z našeho státu „banánovou republiku“ lépe řečeno: „absolutního sebevražedného slouhu“. Toho samozřejmě umným způsobem využívají globalisté a nadnárodní korporace, soustředěné především v Evropské unii, kteří si v žádném případě nepřejí, abychom byli suverénním národním státem, který by měl pod kontrolou své vlastní hospodářství a především nerostné bohatství.

Proto vyzýváme parlamentní politiky, aby v rámci krizového scénáře okamžitě dali Českou republiku do stavu normální parlamentní demokracie, která slouží lidu této země, nebo aby odstoupili.

Zároveň vyzýváme občany, aby svým postojem dali jasně najevo, že se stávajícím chaotickým stavem v našem státě nesouhlasí, že si nepřejí, aby o nich svévolně rozhodovali někteří politici, globalisté, nadnárodní korporace nebo někdo z Evropské unie. Že si přejí klidný a spokojený život a ne stresové nekoncepční řízení, které obyvatelstvu naší země nedává naději ani jistotu v klidu vychovávat své děti a starat se o rodinu.

 

Praha 28. 11. 2019

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Stanovisko Ruské federace k České republice ze dne 28. 11. 2019

O české iniciativě postavit pomník vlasovcům v Praze.

„Další opravdu děsivá zpráva z Prahy. To jsme neočekávali. Jde o novou, děsivou (obvykle říkáme pobuřující, nepřijatelnou) iniciativu zaměřenou nejen na falšování historie, ale na skutečnou reinkarnaci – vytahování z historického hrobu – neonacismu, fašismu a všeho, co je s tím spojeno. Další starosta pražské městské části se rozhodl zesměšňovat památku sovětských vojáků-osvoboditelů a oznámil svůj záměr: postavit pomník válečného zločince Andreje Vlasova, velitele tak zvané Ruské osvobozenecké armády. Teď jsou připraveni velebit ho jako hrdinu Prahy. Chtějí odstranit pomník maršála Ivana Koněva a postavit pomník Andreje Vlasova. Pravděpodobně jste viděli reakci našeho velvyslanectví v České republice. Je obzvlášť divoké sledovat tyto události v předvečer 75. výročí vítězství nad nacismem.

Chtěli bychom připomenout iniciátorům tohoto strašidelného příběhu, že takzvaná Ruská osvobozenecká armáda byla kolaborantskou ozbrojenou formací, vytvořenou nacistickým vedením Třetí říše. V souladu s Chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku zločiny Andreje Vlasova a těch, kdo patřil jeho skupině, jsou kvalifikovány jako účast na nacisty spáchaných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti a napomáhání jim.

Nároky řady hlav městských částí na realizaci extrateritoriální politiky ve svých lokálních městských částech nenacházejí náležitou reakci Ministerstva zahraničních věcí České republiky ani jiných úřadů, které mají zajištovat, aby stát dodržoval ustanovení mezinárodních dokumentů, podepsaných jeho jménem.

Tato otázka není filosofická, ani teoretická, není to otázka veřejného mínění, ani historických preferencí. Je to otázka mezinárodního práva a dodržování závazků státu. Považujeme to za zřejmé tolerování trestního přepisování dějin….“

 

Maria Zacharová, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF

 

ZDROJ ZDE: Facebook Ruského velvyslanectví v ČR

 


 

Ruské ministerstvo zahraničí je pobouřeno nehorázným vyjádřením premiéra České republiky, které zaznělo dne 19. 11. 2019 na jeho oficiální návštěvě Ukrajiny.

„Od premiéra ČR zazněly nepřátelské výroky ve vztahu k Ruské federaci. Takové výroky nepomáhají rozvoji vzájemných politických, kulturních a zejména obchodních vztahů, z čehož potom pramení důsledky, které v konečné podobě mohou vést k neuskutečnění realizace obchodních dohod a smluv mezi oběma partnerskými zeměmi.

Ministerstvo zahraničí Ruské federace považuje za nepřijatelné, aby na jedné straně premiér České republiky obviňo-val Ruskou federaci z porušování mezinárodního práva a současně na druhé straně, aby Ruská federace pomáhala upevňovat o rozvíjet spolupráci a obchodní rozvoj na partnerské úrovni při jednání s ministry České republiky, kteří reprezentují tu samou Českou republiku, která obviňuje ústy svého premiéra Ruskou federaci z nedodržování meziná-rodních smluvních závazků a garancí ve vztahu k bezpečnosti na evropském kontinentu.”
Premiér Andrej Babiš pronesl v Kyjevě na úřadu vlády tento neuvěřitelný výrok: „Ukrajina je nucena čelit problémům, jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné. Nelegální anexi Krymu Česká re-publika neuznává a odsuzuje.“

 

ZDROJ ZDE:  článek na serveru AeroNet.cz

 


 

Dokonce i renomovaní právníci EU dokázali, že připojení Krymu k Rusku bylo absolutně legální a v souladu s ústavou Ukrajiny.

 

ZDROJ ZDE: http://www.aalep.eu/legitimate-case-recognition-crimea
ZDROJ ZDE: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Krym-ocima-historie-170227.htm

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
trackback
30. 11. 2019 8:50

[…] národních sil na svém webu zveřejnila Stanovisko k protiruským aktivitám některých celostátních nebo lokálních českých pol… v zastoupení předsedkyně PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D. a místopředsedy JUDr. Karla […]