Společnost odevzdanosti aneb Zlo přichází z Bruselu

Hovoříme-li dnes zcela zásadně o nutnosti a potřebě nového národního obrození, musíme znovu oživit fenomén tzv. buditelů.

Buditelé si kladli za cíl „probudit“ spící národ. Otevřít mu oči. Existuje dnes v našich lidech cosi jako „naučená bezmocnost“. A právě tu teď pozoruji u drtivé části naší společnosti. V něčem to připomíná rezignaci na ovlivňování politického dění za tzv. normalizace. „Nedělat si problémy“ znamená v současnosti něco jiného než kdysi za normalizace. Vidím tu totiž velmi podstatný rozdíl!

Tehdejší (normalizační) režim měl humanistický cíl, ale prostředky, jimiž svého cíle dosahoval, byly v některých aspektech neférové a řízené principem „padni komu padni“. Jenže dnešní systém má cíl krutě dehumanizační, a prostředky, jež k jeho dosažení volí, jsou vyloženě manipulativní, klamavé a vyděračské (do slova a do písmene je to „loterie s lidskými životy“).

Troufám si říct, že v dnešní pohnuté době netvoří hlavní polaritu politiky dělení na levici a pravici. Ani na konzervatismus a liberalismus. Za aktuální polaritu a definování ideologické orientace považuji tato kritéria (bez ohledu na konkrétní politické subjekty):

 

1) národ

x globalismus

 

2) prevence předcházení covidu a léčba účinnými prostředky

x zdraví poškozující rouškofašismus, invazivní testování (odebírání biologického materiálu) a vakcinační „ruleta“

 

3) ekonomická suverenita a hospodářská soběstačnost

x korporativní kapitalismus a neofeudalismus (tzv. dolování renty úzkou skupinou velkokapitalistů a nadnárodních korporací)

 

4) odvaha zabránit depopulačním snahám globalistů (nutné nastudovat: Agenda 2020, Agenda 2030, Agenda 2050) tím, že budeme požadovat jednoznačný odchod z EU a z NATO (bez „alibistického“ referenda)

x pohodlí a zaprodanost s nevědomým či záměrným efektem – ve výsledku: dělat „užitečné idioty“ globalistům

 

5) sjednotit se v rámci mimoparlamentní opozice a vytvářet mimoparlamentní vlasteneckou frontu, která zahájí veřejný konfrontační dialog s dosavadními systémovými subjekty

x rozeštvávat vlasteneckou frontu a zavádět ji do tzv. slepé uličky

 

 

RESUMÉ:

Pokud se v rámci výše zmíněných bodů vlastenecká fronta jednoznačně nevymezí, pak naše společnost „ovčanů“ bude odevzdaně kráčet na svou vlastní porážku… Probuďme naši spící společnost, dokud to ještě jde!

Akcelerace globalistických procesů už nám nedává mnoho času!

 

Mgr. Marek Adam

Aliance národních sil  

 

 

 


 

 

Autor příspěvku: ANS