Skutečný pomník Stěpana Bandery

Ukažte tuto fotografii co možná největšímu počtu svých známých, přepošlete to dál. Děkuji všem, co k tomu nezůstanou lhostejní! Ať Ukrajinci, a nejen oni, vědí, kdo byl Stěpan Bandera. Dole na pomníku je vyraženo: „Pokud na tohle zapomenu, ať Nebe zapomene na mne.“ Tento pomník se nachází v Polsku a byl udělán podle reálné fotografie popravy dětí, které banderovci, v jejichž čele stál „národní hrdina“, zabíjeli tak, že je drátem připoutávali ke sloupům – šetřili tak náboji…

A já dodávám, pošlete to všem našim politikům, kteří s takovým gustem vyřvávají nacistické heslo banderovců: „Ukrajině sláva, hrdinům sláva“, takoví to totiž byli hrdinové! A taková je morální úroveň těch, kteří řídí náš stát! Tak daleko jsme to od roku 1989 dopracovali!

JB

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS