Školy doporučují žákům e-roušku

Třídní učitelé mají povinnost toto doporučení poslat svým žákům.

Mgr. Milena Míčová

Znění dopisu:


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vás tímto požádal o pomoc v současné nelehké situaci. Ministerstvo zdravotnictví před časem představilo novou verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením.

Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů. Aby se tato aplikace stala efektivním nástrojem boje proti koronaviru, musíme dosáhnout jejího co největšího rozšíření ve společnosti. Chtěli jsme Vás proto požádat, abyste se do kampaně na podporu této aplikace zapojili také.

Vše je postavené na dobrovolnosti: chtěl bych Vás proto zdvořile poprosit o to, abyste pomohli rozšířit informaci o této aplikaci mezi Vaše kolegy a studenty. Je možná důležité poznamenat, že aplikace funguje tzv. na pozadí, tedy rozhodně nebude studenty nebo vyučující rušit při výuce. V příloze posíláme propagační letáky, které připravil tým Chytré karantény (a další lze stáhnout na webu MŠMT ZDE).

Bylo by dobré, pokud by se tyto plakáty mohly objevit na nástěnkách a prostorech, kterými Vaši kolegové a studenti procházejí (tj. na nástěnkách, u vstupních dveří atd.). Vizuální podoba jednoho z plakátů (a dalších na webu MŠMT ZDE) nabízí volný prostor pro kreativitu studentů. Studenti mohou například v rámci některých hodin sami vytvořit slogany, které budou nabádat ke stažení aplikace.

Moc dobře vím, že již nyní je toho na Vás hodně, ale rozšíření této informace a jednoduchá instalace aplikace nám všem může významně pomoci v boji proti koronaviru.

 

S pozdravem a poděkováním

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

náměstek ministra školství pro oblast vzdělávání, sportu a mládeže


Ke stažení:

ERouska dopis

ERouška leták

ERouška

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.